Na základě požadavků výrobců dopravních prostředků a dopravních podniků vyvíjíme rychloměry a tachografy pro silniční i železniční vozidla.

Pro kontrolu průběhu jízdy vozidel

Pro kontrolu průběhu jízdy vozidel

Přístroje sledují rychlost, čas, délku trasy a další parametry podle požadavků zákazníka.

Výroba tachografů je naši tradiční výrobní oblastí, jejímu rozvoji věnujeme v posledních letech mimořádnou pozornost jak z hlediska vývoje, sériové výroby a systému řízení jakosti, tak i montáže na vozidla a servisu.

Možnosti tachografů:

  • Signalizace překročení sledované hodnoty zadané uživatelem
  • Možnost integrace s palubním počítačem
  • Uživatelsky intuitivní programové vybavení
  • Přehledné výstupy pro analýzu
  • Možnost synchronizace se zařízením pro videozáznam okolí vozidla
  • Možná vazba na přístupový systém