Moderní vzhled a nové konstrukční prvky

Zobrazovací jednotky řady TTU představují novou generaci zobrazovacích jednotek tachografů. Využívají nové konstrukční prvky a technologie a umožňují spolupráci se všemi dosud vyráběnými variantami záznamových jednotek řad tachografu TT-12, TT-22 a TT-32. 

Nové řešení může uživatel využít pouhou změnou softwaru v soupravách všech typů dosud vyráběných tachografů společnosti MESIT asd. Sjednocení náhradních dílů pro různé typy tramvají, trolejbusů a autobusů je tedy velmi snadné.

Varianty zobrazovacích jednotek

Varianty zobrazovacích jednotek

Zobrazovací jednotky jsou vyráběny ve čtyřech základních provedeních lišících se pouze tvarem a způsobem zobrazení rychlosti:

 • TTU-32.15 - kruhová zobrazovací jednotka s digitálním zobrazením rychlosti
 • TTU-32.16 - hranatá zobrazovací jednotka s digitálním zobrazením rychlosti
 • TTU-32.17 - kruhová zobrazovací jednotka s analogovým zobrazením rychlosti
 • TTU-32.18 - hranatá zobrazovací jednotka s analogovým zobrazením rychlosti

Tato základní provedení mohou být dále dodávána ve variantách.  U digitálního ukazatele je možná volba barvy displeje pro zobrazení rychlosti a u provedení s analogovým zobrazením rychlosti je možné zvolit rozsah stupnice a požadovanou jazykovou mutaci.

 

Popis panelu zobrazovací jednotky

Popis panelu zobrazovací jednotky

Na předním panelu zobrazovací jednotky jsou umístěny tyto funkční a ovládací prvky:

 • ukazovatel rychlosti s multifunkčním displejem krytý antireflexním sklem. Multifunkční displej zobrazuje v základním režimu na nenulovatelném počítadle celkový nájezd vozidla a na počítadle nulovatelném řidičem denní ujetou dráhu vozidla. Pomocí klávesnice lze pak na tomto displeji volitelně zobrazovat i další údaje uvedené v dalším textu,
 • klávesnice - umožňuje volbu funkcí a zobrazení údajů na multifunkčním displeji,
 • signalizační LED dioda MEM (červená) - signalizuje ztrátu zápisu tachografu na kartu,
 • tři LED (žlutá, zelená a červená) - signalizují stav baterií a dobíjení vozidla,
 • signalizační LED - signalizuje překročení předvolené rychlosti.

Na zadní straně ukazovatele jsou umístěny komunikační konektory a dva typy konektorů pro připojení napájecího napětí, napětí pro AKU a čidla. Tyto konektory umožňují v provozu využít již instalovanou kabeláž vozidla bez nutnosti výměny konektorů.

Zobrazovací jednotky plní následující funkce:

 • zobrazení okamžité rychlosti vozidla v digitální podobě s možností regulace jasu nebo v analogové podobě na stupnici s možností regulace osvětlení,
 • signalizace překročení hodnoty rychlosti, 
 • signalizace stavu baterií popř. závady v dobíjení akumulátorů vozidla,
 • signalizace závady v případě poruchy zápisu v tachografu s možností vyvolání pravděpodobné příčiny závady,
 • zobrazení okamžité rychlosti vozidla,
 • zobrazení celkových ujetých kilometrů bez možnosti nulování řidičem,
 • zobrazení denního nájezdu km s možností nulování řidičem,
 • zobrazení času,
 • diagnostiku připojených signálů,
 • zobrazení výsledků brzdné zkoušky,
 • zobrazení stavu paliva autobusu, 
 • při použití skříně měření energie zobrazení spotřebované a rekuperované energie, popř. hodnoty trakčního napětí u trolejbusů a tramvají,
 • ve spojení s čidlem plní funkci rychloměru, po připojení záznamové jednotky pak funkci tachografu.