Vyvíjíme přístroje a systémy pro trolejbusy městské hromadné dopravy. Naše technické řešení přináší zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění komfortu cestujících a snížení provozních nákladů.

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazovací jednotka TTU-32 ve spojení se záznamovou jednotku plní funkci tachografu.

Zobrazovací jednotka zobrazuje kromě okamžité rychlosti a celkové ujeté vzdálenosti také další údaje, například čas, teplotu, tlak, napětí baterie, množství spotřebované a rekuperované energie apod. Umožňuje také spouštění a vyhodnocení brzdné zkoušky vozidla.

Spolu s čidlem rychlosti může fungovat samostatně jako rychloměr.

Dodáváme v několika provedeních s digitálním nebo analogovým zobrazením rychlosti, v obdélníkovém nebo kruhovém tvaru.

Více informací o zobrazovacích jednotkách

Záznam průběhu jízdy

Záznam průběhu jízdy

Záznamová jednotka TTZ-62 slouží pro zaznamenání průběhu jízdy trolejbusu MHD.

Nejvýznamnější sledovanou veličinou je rychlost. Na základě zjištěných dat o změnách rychlosti v čase je možné analyzovat plynulost jízdy, tedy úroveň techniky jízdy řidičů. Dalšími sledovanými veličinami je například, užívání osvětlení vozidla, teplota ve vozidle, měření spotřeby s členěním na spotřebu topení a přídavný agregát, rekuperace, směrová světla, užívání retardéru atd.

Více informací o záznamové jednotce

Analýza dat ze záznamu tachografu

Analýza dat ze záznamu tachografu

Pro analýzu dat dodáváme vyhodnocovací a nastavovací program T62win a N62win.

Programové vybavení je přehledné, intuitivní a na uživatele klade minimální nároky. Výhodou je snadné ovládání programu s kontextovou nápovědou, grafické i tabulkové zobrazení záznamů, statistické zpracování parametrů jízdy apod.

Další zařízení určená pro trolejbusy

Pro bezpečnost cestujících i řidiče

Pro bezpečnost cestujících i řidiče

Hlídání izolačního stavu trolejbusu

Hlídače izolačního stavu vyrábíme pro trolejbusy a pro elektrobusy. Trolejbusy vybavené našimi hlídači jezdí po celé Evropě. Včasné varování před možností úrazu elektrickým proudem zvyšuje bezpečnost cestujících a řidiče.