Podrobný záznam a analýza průběhu jízdy vozidel

Tachograf TT-62 slouží k zaznamenávání průběhu jízdy tramvají, trolejbusů, autobusů a elektrobusů provozovaných v městské i meziměstské hromadné dopravě.

Posledních 1500 m jízdy je zaznamenáváno s přesností 0,25 m a slouží pro rozbor nehody vozidla.

Zobrazovací jednotka s připojeným čidlem a elektrickým napájením funguje samostatně jako rychloměr s možností zadávání průměru kola a převodového poměru.

Po doplnění o záznamovou jednotku s paměťovou SD kartou plní souprava funkci tachografu, který může s jinými zařízeními komunikovat po sběrnici IBIS, RS-485, CAN, ETHERNET a USB.

 

Souprava rychloměru

Souprava rychloměru

Soupravu rychloměru tvoří:

 • čidlo rychlosti s kabelem,
 • zobrazovací jednotka
  • s analogovým (ručkovým) ukazatelem rychlosti a grafickým LCD displejem
  • nebo zobrazovací jednotka s digitálním zobrazením rychlosti a grafickým LCD displejem,
 • kabel k propojení čidla se zobrazovací jednotkou.

Souprava tachografu

Souprava tachografu

Rychloměr je doplněn o záznamovou jednotku.

Soupravu tachografu tvoří:

 • čidlo rychlosti,
 • jedna nebo více zobrazovacích jednotek,
 • záznamová jednotka s paměťovou SD kartou,
 • kabely.

Ke každé soupravě dodáváme návod k obsluze tachografu. S první dodávkou tachografů je spojeno bezplatné poskytnutí programového vybavení (pouze pro jednu licenci), které umožňuje vyhodnocení záznamů a nastavování parametrů tachografu.

Zobrazovací jednotky

Zobrazovací jednotky

Dodáváme celkem 4 varianty zobrazovacích jednotek.

Zobrazovací jednotky jsou kruhové nebo obdélníkové, s analogovým nebo digitálním zobrazením rychlosti. Rozsahy číselníků analogových zobrazovacích jednotek jsou 80 km/h a 140 km/h.

Více o zobrazovacích jednotkách.

Funkce záznamové jednotky

Funkce záznamové jednotky

Záznamová jednotka umožňuje:

 • připojení jedné nebo více zobrazovacích jednotek,
 • zápis na SD kartu s kapacitou paměti až do 8GB,
 • zápis na vnitřní paměť o velikosti max. 2GB,
 • záznam 24 až 30 stavových signálů a 6 analogových signálů,
 • krátký záznam stavových signálů a rychlosti v délce 1500 m dráhy s krokem záznamu 0,25 m,
 • dlouhý záznam stavových a analogových signálů včetně rychlosti s volitelnými kroky záznamu 0,25 m a 1 až 10 m,
 • změnový záznam v době stání vozidla,
 • provádění brzdných zkoušek s krokem 5 cm, 
 • u trolejbusů a tramvají osazených skříní měření energie záznam spotřebované popř. rekuperované energie,
 • u autobusů záznam stavu paliva,
 • využití 5 výstupů pro ovládání dalších zařízení vozidla v závislosti na rychlosti nebo stavu zaznamenávaných signálů (ABS, retardér, řídicí systémy atd.),
 • spolupráci s palubním počítačem informačního systému,
 • komunikaci s jinými přístroji vozidla po sběrnici IBIS, RS 485, CAN, ETHERNET, USB,
 • připojení zobrazovací jednotky, signálů a komunikací prostřednictvím konektorů,
 • uchování dat při odpojení napájecího napětí tachografu od palubní sítě,
 • indikace stavu karty se signalizací na zobrazovací jednotce,
 • indikaci poruchy zápisu.

Rozsah rychloměru (standardní dodávky): 0 až 80 km/hod nebo 0 až 140 km/hod

Vstupní dvouhodnotové signály

 • Log 0    0 až 1 V
 • Log 1    16,8 až 60 V

Vstupní analogové signály

 • napěťové 0 až 10 V
 • proudové 0 až 20 mA

Jmenovité napájecí napětí: 24 V ss

Rozsah napájecích napětí: 16,8 V ss až 36 V ss

Rozsah pracovních teplot: -25°C až +85°C

Doba provozu: nepřetržitý provoz

Pracovní poloha: libovolná