Na základě požadavků zákazníků dodáváme soupravy přístrojů určené pro měření teploty, tlaku, elektrického proudu, spotřeby pohonných hmot a sledování dalších ukazatelů.

Prověřená kvalita

Prověřená kvalita

Zkušenosti z letectví využíváme ve výrobcích pro pozemní dopravu.

K našim nejprodávanějším výrobkům patří kapacitní hladinoměry, které umožňují velmi spolehlivé a přesné měření hladiny různých druhů pohonných hmot včetně biopaliv. Přizpůsobí se tvaru každé nádrže a instalace je velmi snadná. Konstrukce kapacitního hladinoměru je průmyslově chráněna jako užitný vzor.

Další měřicí přístroje a systémy pro prostředky pozemní dopravy:

  • Soupravy přístrojů pro měření teplot
  • Soupravy přístrojů pro měření tlaku
  • Soupravy přístrojů pro měření elektrického proudu
  • Čidla otáček a rychlosti
  • Zařízení pro měření spotřebované a rekuperované energie