Vyvíjíme přístroje a systémy pro elektricky poháněná silniční vozidla. Naše technické řešení přináší zvýšení bezpečnosti cestujících i řidiče, kontrolu jízdních parametrů a snížení provozních nákladů.

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazovací jednotka TTU-32 ve spojení se záznamovou jednotku plní funkci tachografu.

Zobrazovací jednotka zobrazuje kromě okamžité rychlosti a celkové ujeté vzdálenosti také další údaje, např. čas, teplotu, tlak, stav pohonných hmot a maziva, napětí baterie, spotřebované a rekuperované energie apod. Umožňuje také spouštění a vyhodnocení brzdné zkoušky vozidla

Spolu s čidlem rychlosti může fungovat samostatně jako rychloměr.

Dodáváme v několika provedení s digitálním nebo analogovým zobrazením rychlosti, v obdélníkovém nebo kruhovém tvaru.

Více informací o zobrazovacích jednotkách

Záznam průběhu jízdy

Záznam průběhu jízdy

Záznamová jednotka TTZ-62 slouží pro zaznamenání průběhu jízdy elektrobusu MHD.

Nejvýznamnější sledovanou veličinou je rychlost. Na základě zjištěných dat o změnách rychlosti v čase je možné analyzovat plynulost jízdy, tedy úroveň techniky jízdy řidičů. Dalšími sledovanými veličinami je například užívání osvětlení vozidla, teplota ve vozidle, směrová světla, užívání retardéru, napětí baterie atd.

Více informací o záznamové jednotce

Analýza dat ze záznamu tachografu

Analýza dat ze záznamu tachografu

Pro analýzu dat je dodáván vyhodnocovací a nastavovací program T62win a N62win.

Programové vybavení je přehledné, intuitivní a na uživatele klade minimální nároky. Výhodou je snadné a intuitivní ovládání programu s kontextovou nápovědou, grafické i tabulkové zobrazení záznamů, statistické zpracování parametrů jízdy apod.