Vyvíjíme přístroje a systémy pro autobusy městské hromadné dopravy. Naše technické řešení přináší zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění komfortu cestujících a snížení provozních nákladů.

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazovací jednotka TTU-32 ve spojení se záznamovou jednotku plní funkci tachografu.

Zobrazovací jednotka zobrazuje kromě okamžité rychlosti a celkové ujeté vzdálenosti také další údaje, např. čas, teplotu, tlak, stav pohonných hmot a maziva, napětí baterie, spotřebované a rekuperované energie apod. Umožňuje také spouštění a vyhodnocení brzdné zkoušky vozidla

Spolu s čidlem rychlosti může fungovat samostatně jako rychloměr.

Dodáváme v několika provedení s digitálním nebo analogovým zobrazením rychlosti, v obdélníkovém nebo kruhovém tvaru.

Více informací o zobrazovacích jednotkách

Záznam průběhu jízdy

Záznam průběhu jízdy

Záznamová jednotka TTZ-62 slouží pro zaznamenání průběhu jízdy autobusu MHD.

Nejvýznamnější sledovanou veličinou je rychlost. Na základě zjištěných dat o změnách rychlosti v čase je možné analyzovat plynulost jízdy, tedy úroveň techniky jízdy řidičů. Dalšími sledovanými veličinami je například dráha vozidla, čas, spotřeba pohonných hmot, teplota motoru, tlak oleje, palubní napětí, tlak vzduchu, otevření a blokování dveří, užívání retardéru atd.

Více informací o záznamové jednotce

Analýza dat ze záznamu tachografu

Analýza dat ze záznamu tachografu

Pro analýzu dat dodáváme vyhodnocovací a nastavovací program T62win a N62win.

Programové vybavení je přehledné, intuitivní a na uživatele klade minimální nároky. Výhodou je snadné a intuitivní ovládání programu s kontextovou nápovědou, grafické i tabulkové zobrazení záznamů, statistické zpracování parametrů jízdy apod.