Vyvíjíme a vyrábíme kvalitní výrobky pro nejnáročnější podmínky. Jsme certifikovaným dodavatelem pro odvětví, v nichž bezpečnost a spolehlivost hrají klíčovou roli.

Kvalita na prvním místě

Kvalita na prvním místě

Celá struktura práce společnosti je řízena certifikovaným systémem řízení kvality podle normy ISO 9001, zahrnujícím vývoj, výrobu, montáž a opravy elektronických přístrojů, zařízení automatizačních prostředků, leteckých přístrojů a systémů, systémů pro dopravní prostředky a vojenských komunikačních systémů. Pro produkty, které jsou určeny pro civilní leteckou techniku, je systém kvality certifikován dle AS9100D.

Certifikáty udělované renomovanými českými i mezinárodními certifikačními orgány umožňují vedle zajištění kvality výroby na všech úrovních také úspěšné působení MESIT asd, s.r.o., na mezinárodních trzích.

Zodpovědnost za prostředí, jehož jsme součástí

Zodpovědnost za prostředí, jehož jsme součástí

Jsme si vědomi toho, že výrobní činnost má vliv jak na pracovníky, kteří ve výrobě působí, tak na životní prostředí. Abychom byli schopni zajistit co největší ochranu zdraví a bezpečnosti pracovníků podniku a zároveň na nejnižší možnou úroveň snížit zatížení životního prostředí a zdraví obyvatel, rozhodli jsme se pro zavedení systému environmentálního managementu (EMS) a jsme držiteli certifikátu podle ISO 14001.

Zavedením certifikovaného systému řízení EMS dle ISO 14001 jsme zároveň získali nástroj, s jehož pomocí můžeme o environmentální politice společnosti efektivně komunikovat jak s veřejností, tak s obchodními partnery.

Spolehlivě i v nejnáročnějších podmínkách

Spolehlivě i v nejnáročnějších podmínkách

Výrobní program společnosti MESIT asd, s.r.o., zahrnuje m. j. oblasti, jako je civilní a vojenské letectví či železniční doprava, v nichž bezpečnost a spolehlivost hrají klíčovou roli. Získání certifikátů, jež jsou udělovány příslušnými institucemi, je dalším dokladem trvalé kvality a spolehlivosti našich výrobků.