Na výrobě se podílí kvalifikovaní technologové s technickou podporou konstruktérů. Ve vlastních laboratořích testujeme výrobky za simulovaných extrémních podmínek.

Systém pro měření a plnění paliva

Propracované a osvědčené řešení používané u řady výrobců konstruujeme na principu kapacitních snímačů pro měření výšky hladiny paliva.

 • Kompletní řešení pro různé druhy palivových nádrží
 • Vysoká přesnost měření včetně řešení náklonů letounu
 • Plní standardy RTCA/DO-160G a RTCA/DO-178C
 • Možnost připojení na palubní sběrnice (FMS, EFIS, ...)

více

Systémy pro řízení odledňování letounu

Řídí pneumatické odledňování draku letounu a indikují případné poruchy a anomálie procesu odledňování.

 • Ověřený způsob odstraňování námraz na náběžných hranách křídel
 • Vysoká spolehlivost systému řízení
 • Možnost modifikace technických parametrů podle typu letounu
 • Intuitivní ovládání panelu
 • Certifikovaný hardware podle DO-160

více

Systémy vytápění a vyhřívání

Zajišťují bezpečnost letu a ovladatelnost letounu. Poskytují tepelný komfort cestujícím i pilotům.

 • Vytápění kabiny
 • Vyhřívání čelních skel
 • Vyhřívání vrtulí
 • Ohřev sond tlaku
 • Automatické řízení teploty 
 • Uživatelské nastavení parametrů 
 • Certifikovaný software podle DO-178 a hardware podle DO-160

více

Řídicí jednotky pro řízení a monitorování agregátů

Spolehlivé systémy pro řízení, monitorování a signalizaci stavu leteckých systémů, motoru a agregátů.

Vysoký počet senzorů a výkonových prvků. Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení provozních nákladů. Certifikované programové vybavení.

více

Přístroje pro měření fyzikálních veličin

Vyrábíme vysoce přesné a odolné letecké palubní přístroje pro měření fyzikálních parametrů souvisejících s letem.

Výstupy měření jsou zpracovány tak, aby přehledně podaly informace potřebné pro ovládání letounu.

více

VHF/UHF radiostanice, antény

Řešení pro komunikaci mezi letouny nebo pro komunikaci s pracovišti řízení letového provozu.

Výhodou je variantnost a možnost přizpůsobení speciálním požadavkům.

více

Výkonové měniče

Slouží jako zdroj střídavého napětí pro napájení přístrojů a zařízení na letounech. Je možné je použít také v železniční a silniční dopravě a v dalších odvětvích průmyslu.

 • Statické jednofázové  a třífázové měniče
 • Statické třífázové měniče napětí od 50 do 1800 VA, 3x36 V/400 Hz, 1x115V/400Hz a 3x115 V/400 Hz

více