Vyvíjíme a vyrábíme elektronické systémy, které fungují v extrémních podmínkách a v nejnáročnějších odvětvích, jako je letectví a obrana. Své zkušenosti přenášíme i do dalších oborů, jako je časoměrná technika nebo doprava. Vysokou spolehlivost našich výrobků testujeme ve vlastních laboratořích. 

Oblasti vývoje a výzkumu

Oblasti vývoje a výzkumu

Máme odborný potenciál pro realizaci náročných úkolů.

Naše vývojové laboratoře se zaměřují na vývoj:

 • aplikací s digitálními signálovými procesory,
 • vysokofrekvenční techniky do 1,5 GHz,
 • mikroprocesorové řídicí techniky a programovatelných logických obvodů,
 • spínaných napájecích zdrojů a měničů,
 • nízkofrekvenční techniky včetně elektroakustiky,
 • řídicích dopravních systémů pro vozidla MHD,
 • palubních leteckých přístrojů, přístrojů pro pozemní dopravní prostředky,
 • ochrany elektronických zařízení proti úniku kompromitujícího vyzařování.

Navrhování a konstrukce

Navrhování a konstrukce

Disponujeme zařízeními pro tvorbu modelů a testování software.

Pro počítačovou podporu návrhu a konstruování využíváme následující nástroje:

 • návrhový systém pro modelování a návrh mechanických dílců v SW produktech firmy Autodesk (INVENTOR, AutoCAD),
 • 3D skenování a 3D tisk,
 • návrhový systém pro tvorbu motivů plošných spojů ALTIUM DESIGNER,
 • verifikační nástroje pro kontrolu kódu dle DO-178 (POLYSPACE, CANTATA),
 • síťové sdílení konstrukční databáze.

Měření elektromagnetické kompatibility

Měření elektromagnetické kompatibility

Využíváme špičkovou stíněnou EMC komoru.

Měříme vyzařování a ovlivňování výrobků v rozsahu požadavků standardů MIL-STD, RTCA, DEF-STAN, ČSN, DIN.

EMC skenerem sledujeme měření vyzařování z desek plošných spojů.

Komora je vybavena variantními anténními systémy a měřicími přístroji.

Elektroakustické testování

Elektroakustické testování

Prototypy a výrobky testujeme v plně bezodrazové komoře.

Jádrem elektroakustické laboratoře je zvukově izolovaná komora pro přesná a opakovatelná měření akustických parametrů. Speciální měřící technika zajistí přesné měření akustických veličin. Pro podporu návrhu mechanických a elektrických parametrů je využito speciální softwarové vybavení. Díky těmto nástrojům zlepšujeme akustické parametry výrobků a rozvíjíme algoritmy v oblasti digitálního aktivního potlačování hluku.

Testování v náročných podmínkách

Testování v náročných podmínkách

V laboratoři simulujeme extrémní klimatickou a mechanickou zátěž.

Už ve fázi vývoje podrobujeme výrobky zvýšenému testování a zkoušení. Urychlujeme životní cyklus, a tím zvyšujeme jejich spolehlivosti, odolnost a životnost. Naše výrobky mohou být provozovány u finalistů delší dobu, s menší technickou podporou a bez oprav.

 

Spolupráce v oblasti výzkumu

Zapojujeme se do významných výzkumných projektů.

Máme uzavřenu rámcovou dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje s Univerzitou obrany Brno.

Spolupracujeme v oblasti výzkumu a vývoje s VUT Brno a ČVUT Praha při realizaci projektů v oblasti letectví a kosmonautiky, např. projekt Efektivní systém klimatizace pro létající prostředky a projekt Centrum integrovaných družicových a pozemských navigačních technologií.

Na vývoji spolupracujeme se zahraničními experty v oboru taktické komunikace. Naším dlouholetým partnerem je společnost Rohde & Schwarz, jeden z leaderů světového trhu radiokomunikační techniky.

více