Pravidelně se účastníme významných oborových výstav a veletrhů.

Kde nás můžete potkat v roce 2020?

Kde nás můžete potkat v roce 2020?
  • DSA Malajsie, 24. - 27. 8. 2020
  • NATO DAYS, Ostrava. 19. - 20. 9. 2020
  • Indodefence,  Indonésie, 4. - 7. 11. 2020

 

Fotografie z výstav