Pravidelně se účastníme významných oborových výstav a veletrhů.

Kde nás můžete potkat v roce 2022?

Kde nás můžete potkat v roce 2022?
  • DSA Malajsie
  • EUROSATORY Francie
  • NATO DAYS Ostrava

 

Fotografie z výstav