Vyvíjíme přístroje a systémy pro tramvaje městské hromadné dopravy. Naše technické řešení přináší zvýšení bezpečnosti provozu, zajištění komfortu cestujících a snížení provozních nákladů.

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazení okamžité rychlosti vozidla a dalších provozních údajů

Zobrazovací jednotka TTU-32 ve spojení se záznamovou jednotku plní funkci tachografu.

Zobrazovací jednotka zobrazuje kromě okamžité rychlosti a celkové ujeté vzdálenosti také další údaje např. čas, teplotu, tlak, napětí baterie, spotřebované a rekuperované energie apod.

Spolu s čidlem rychlosti může fungovat samostatně jako rychloměr.

Dodáváme v několika provedeních s digitálním nebo analogovým zobrazením rychlosti, v obdélníkovém nebo kruhovém tvaru.

Více informací o zobrazovacích jednotkách

Záznam průběhu jízdy

Záznam průběhu jízdy

Záznamová jednotka TTZ-62 slouží pro zaznamenání průběhu jízdy tramvaje MHD.

Záznamová jednotka zaznamenává řadu jízdních parametrů, nejvýznamnější sledovanou veličinou je rychlost. Dalšími sledovanými veličinami je například spotřeba energie, teplota ve vozidle, směrová světla atd.

Více informací o záznamové jednotce

Analýza dat ze záznamu tachografu

Analýza dat ze záznamu tachografu

Pro analýzu dat je dodáván vyhodnocovací a nastavovací program T62win a N62win.

Programové vybavení je přehledné, intuitivní a na uživatele klade minimální nároky. Výhodou je snadné a intuitivní ovládání programu s kontextovou nápovědou, grafické i tabulkové zobrazení záznamů, statistické zpracování parametrů jízdy apod.