Vyvíjíme a vyrábíme hlídače izolačního stavu pro trolejbusy a elektrobusy. Na základě požadavků výrobců dopravních prostředků a dopravních podniků přispíváme ke zvyšování bezpečnosti provozu a snižování provozních nákladů.

Vyrábíme již od roku 2007

Vyrábíme již od roku 2007

Trolejbusy vybavené našimi hlídači jezdí po celé Evropě.

Zařízení HIST-1 umožňuje měření celkového izolačního stavu vozidla i jednotlivých izolací ve všech typech trakčních sítí.

Včasné varování před možností úrazu elektrickým proudem zvyšuje bezpečnost cestujících a řidiče. 

Automatizovaná kontrola stavu izolace snižuje pracnost přípravy trolejbusu před výjezdem na linku a tím přispívá k efektivitě a bezpečnosti provozu po celou dobu životnosti trolejbusu.

Zkušenosti získané z vývoje, výroby a několikaletého provozu jsme využili při vývoji nového hlídače HIST-2 pro elektrobusy. HIST-2 zajišťuje u eletrobusů trvalé hlídání izolačního odporu trakční baterie a izolačního stavu IT sítí pomocných pohonů.