Řešení pro komunikaci mezi letouny nebo pro komunikaci s pracovišti řízení letového provozu. Výhodou je variantnost a možnost přizpůsobení speciálním požadavkům.

Letecká palubní radiostanice LUN 3520

Letecká palubní radiostanice LUN 3520 je VKV – UKV radiostanice určená pro komunikaci mezi letouny s pomocí vestavěného interkomu pro komunikaci mezi posádkou letounu a pro komunikaci s pozemními prostředky řízení letového provozu. Pracuje s odstupem kanálů 25 kHz a 8,33 kHz.

Základní sestavu tvoří blok přijímač-vysílač, odpružený rám, ovládací skříňka, přepínací skříňka a nízkofrekvenční blok.

Radiostanice je konstrukčně řešena jako systém samostatných bloků, jejichž kombinací lze dosáhnout optimální varianty použití pro libovolný typ letounu, vrtulníku nebo stanoviště řízení leteckého provozu. Technickými parametry splňuje předpisy ICAO a standardy NATO. Svými vlastnostmi a parametry je srovnatelná s radiostanicemi používanými v armádách členských států NATO. Je často využívána k modernizaci letounů a vrtulníků české a ruské výroby.

Blok přijímač-vysílač

Blok přijímač-vysílač

Pro oboustranné simplexní fonické radiové spojení

Blok přijímač-vysílač je samostatný blok soupravy letecké palubní radiokomunikační radiostanice LUN 3520. Je vyráběn v několika provedeních. Obsahuje napájecí zdroj, přijímač, vysílač, syntezátor kmitočtu, obvody dálkového ovládání, obvody testování a havarijní přijímač.

Umožňuje oboustranné simplexní fonické radiové spojení na libovolném kanálu, který se nachází v pásmu VKV VKV (117,975-155,975)  a UKV (220,000-399,975) MHz.

Kanálová rozteč v pásmu VKV je 25 kHz a 8,33 kHz, v pásmu UKV je 25 kHz.

Blok radiostanice se instaluje do odpruženého rámu.

Ovládací skříňky

Ovládací skříňky

Dálkové ovládání radiostanice

Ovládací skříňka umožňuje dálkové ovládání radiostanice a zároveň slouží jako palubní telefon. Palubní telefon je plně zálohován. Blok ovládací skříňky obsahuje kromě vlastních ovládacích obvodů také nf zesilovač, který umožňuje přenos potřebných nf signálů k pilotovi. Ovládací skříňka umožňuje volbu jednoho z předem nastavených dvaceti kanálů, nastavení kmitočtu jednotlivých kanálů pomocí tlačítka PRG, přímou volbu kmitočtu, přepínání přímá volba/kanálová volba, přepínání selektivity, připojení příposlechu havarijního přijímače, spuštění samokontroly, volbu priority vysílání, zapínání umlčovače šumu a další funkce. Indikace pracovního kmitočtu probíhá na LED displeji.

 

Přepínací skříňky

Přepínací skříňky

Volba ovládání dvou radiostanic

Přepínací skříňka umožňuje volit ovládání dvou radiostanic. Dále umožňuje příposlechy signálů ARK, NAV a. Umožňuje regulaci hlasitosti či vypnutí příposlechu druhé radiostanice.

NF blok

NF blok

Telefonické spojení s obsluhou letounu

NF blok umožňuje telefonické spojení s technickou obsluhou letounu a obvody pro zpracování varovných a návěstních signálů.

Radiostanice je certifikována pro použití ve vojenském letectví.

Pro stanoviště stacionárních spojovacích prostředků

Máme zkušenosti s výrobou zodolněných antén určených pro instalaci na stanovištích stacionárních spojovacích prostředků. Anténa slouží pro příjem a vysílání v prvním, druhém nebo obou leteckých komunikačních pásmech vertikálně polarizovaných elektromagnetických vln.