Řídí pneumatické odledňování draku letounu a indikují případné poruchy a anomálie procesu odledňování.

  • Ověřený způsob odstraňování námraz na náběžných hranách křídel

  • Vysoká spolehlivost systému řízení

  • Možnost modifikace technických parametrů podle typu letounu

  • Intuitivní ovládání panelu

Pro bezpečí pasažérů i posádky

Pro bezpečí pasažérů i posádky

Systém odstraňuje námrazy a indikuje případné poruchy

Námraza se u letounů může vyskytnout nejen v zimních měsících, a to už při teplotě pod 3 °C. I nízká námraza může ovlivnit profil křídla a narušit letové vlastnosti, proto je systém pro odlednění draku letounu jedním z důležitých systémů pro zajištění bezpečného letu.

Systém pro řízení pneumatického odledňování draku letounu je určen k odstranění ledu vzniklého během letu v námrazových podmínkách a zároveň pro indikaci poruch systému odledňování. Systém řízení se vyznačuje vysokou spolehlivostí a možností modifikace technických parametrů podle letounů. Ovládání panelu je intuitivní.

Popis systému

Popis systému

Princip odledňování letounů

Pro odlednění letounů se využívá několika fyzikálních principů, nejčastěji je to vyhřívání části letadla nebo mechanické destrukce námrazy příslušné části draku. Elektrického odmrazování čelných skel pilotní kabiny nebo náběžných hran listů vrtule se užívá výkonových elektrických zdrojů- třífázových měničů 115VAC/28V DC. Křídla a ocasní plochy draku letounu jsou námrazy a ledu zbavovány pneumaticky, obvykle podle sekcí. Celý proces odlednění je často řízen automaticky podle tloušťky námrazy, která je měřena senzory, umístěnými v jednotlivých sekcích letounu.

 

 

Systém pro letoun L410

Systém pro letoun L410

Systém pro řízení pneumatického odledňování draku letounu L410 je určen k odstranění ledu vzniklého během letu v námrazových podmínkách. V automatickém módu jsou pryžové povlaky, nalepené na náběžných hranách křídel, nafukovány prostřednictvím vzduchových ventilů horkým vzduchem z motorového kompresoru. Popraskáním je uvolněný led proudem vzduchu odnášen mimo letoun. Činnost ventilů je ovládána z bloku elektroniky automaticky nebo ručně prostřednictvím prosvětlovacích tlačítek umístěných na systémovém panelu. Informaci o dosažení požadovaného tlaku v povlacích zajišťují tlakové spínače vřazené do jednotlivých vzduchových cest prostřednictvím indikace na tlačítkách A, B a C panelu.

Ovládací skříňka ve spojení s elektronickým časovačem, jednoduchým elektromagnetickým vzduchovým ventilem, zdvojeným elektromagnetickým ventilem a vysílačem tlaku slouží k ovládání všech funkcí a měření tlaku soupravy pneumatického odledňování draku letounu. Ovládací skříňka umožňuje zapnutí celého systému odledňování, volbu druhu provozu a délky cyklu, měření tlaku v systému a kontrolu stavu žárovek. Předvolbou ovladače lze předvolit 60- nebo 180vteřinový cyklus odledňování.

Systém pro letoun L410NG

Systém pro letoun L410NG

Modifikace systému

Systém pro řízení pneumatického odledňování draku nové letounu L410NG byl řešen modifikací výše uvedeného systému. Řídicí jednotka pneumatického odledňování draku, která již obsahuje časovač, umožňuje ovládání systému pneumatického odledňování draku letounu a zároveň indikaci poruch systému odledňování. Řídicí jednotka obsahuje obvody signalizace, které provádí kontrolu dosažení požadovaného tlaku v odledňovacích sekcích a správné vypouštění tlakového vzduchu v jednotlivých sekcích.

Řídicí jednotka slouží pro řízení a monitorování činnosti systému pneumatického odledňování draku letounu. Ovládá elektromagnetické ventily a zpracovává signály od tlakových spínačů. Umožňuje automatické nebo manuální ovládání systému odledňování. V automatickém režimu lze systém provozovat ve dvou rychlostech odledňování, s cykly 60 s nebo 180 s. V tomto režimu elektronika časovače zajišťuje generování spouštěcích impulsů pro elektromagnetické ventily. V manuálním režimu se systém ovládá pomocí tlačítek. Elektronika signalizace vyhodnocuje signály od tlakových spínačů a sleduje, zda bylo dosaženo požadovaného tlaku v jednotlivých sekcích A, B, C. V případě, že má daná sekce poruchu, zajišťuje elektronika její signalizaci rozsvícením signalizační diody. Signalizační dioda svítí trvale až do vypnutí přístroje. Signalizace poruchy pracuje jak v automatickém, tak i v manuálním režimu pro každou sekci samostatně.