Slouží jako zdroj střídavého napětí pro napájení přístrojů a zařízení na letounech. Rovněž je možné je použít v železniční a silniční dopravě a v dalších odvětvích průmyslu.

Statické jednofázové měniče

Statické třífázové měniče napětí od 50 do 1800 VA, 3x36 V/400 Hz, 1x115V/400Hz a 3x115 V/400 Hz

Přednosti měničů:

  • ochrana proti přepětí a podpětí na vstupu 
  • ochrana proti zkratu na výstupu 
  • ochrana proti přehřátí 
  • signalizace poruchy a přetížení 
  • diagnostika poruchových stavů
  • odpovídá požadavkům norem MIL STD 704 E a požadavkům dokumentu RTCA/DO - 160 C