Spolehlivé systémy pro řízení, monitorování a signalizaci stavu leteckých systémů, motoru a agregátů. Vysoký počet senzorů a výkonových prvků. Zvýšení bezpečnosti provozu a snížení provozních nákladů. Certifikované programové vybavení.

Sortiment tohoto oboru je velmi široký. Společným jmenovatelem všech aplikací je řídicí jednotka pro řízení, monitorování nebo jen signalizaci určitého systému, motoru, agregátu apod.

Příklady aplikací jsou řízení chodu pomocných energetických jednotek, spouštění a monitorování parametrů leteckých motorů, dodávek elektrické energie, ovládání systémů vytápění a klimatizace na letounu atp. Jednotky pracují velmi často s vysokým počtem senzorů a výkonových prvků. V případě procesorového provedení jsou jednotky vybaveny certifikovaným programovým vybavením.

Historicky nejstarším je systém omezovačů parametrů motoru M601 na letounu L410 M nebo L410UVP, který byl dlouhodobě a rozsáhle modifikován. Motor M601 je obecně vybaven systémem omezovačů mezních parametrů, který brání překročení povolených parametrů. Systém opticky informuje o překročení povolených hodnot krouticího momentu, otáček generátoru, otáček vrtule a teploty mezi turbínami, následně systém přímo zasáhne a aktuální hodnoty omezí.

Startovací a omezovací jednotka motoru GE H80

Startovací a omezovací jednotka motoru GE H80

Možnost testování jednotlivých funkčních obvodů

Startovací a omezovací jednotka motoru GE H80, tzv. jednotka SALM 601, sleduje tyto parametry: otáčky generátoru, otáčky vrtule, teplotu plynů mezi turbínami, rychlost nárůstu teploty plynů a kroutícího momentu hřídele.

Překročení kteréhokoliv ze sledovaných parametrů je signalizováno a následně je  zahájeno jeho omezení. Součástí omezovače motorových parametrů je i vyhodnocení mezní teploty plynů. Jednotka obsahuje i možnost testování jednotlivých funkčních obvodů přístroje pro spouštění a řízení motoru.

 

Sledování technického stavu motoru

Sledování technického stavu motoru

Zvýšená provozní bezpečnost a spolehlivost motorů M601

Systém ELMS601 (Engine Load Monitoring System) slouží pro sledování technického stavu motoru M601 s cílem zvýšit provozní bezpečnost a spolehlivost motorů M 601 a zároveň dosáhnout snížení nákladů na jejich provoz a údržbu. Systém byl určen pro letouny L410. 

Souprava je složena ze souboru technických a programových prostředků pro monitorování a vyhodnocování vytížení chodu motoru M601. Systém provádí výpočet doby do ukončení životnosti sledovaných komponent motoru M601. Jsou sledovány díly motoru jako například buben axiálního kompresoru, kolo radiálního kompresoru, hlavní hřídel, rozstřikovací kroužek, disk generátorové turbíny, zadní hřídel, disk volné turbíny aj.

Systém se skládá ze záznamové jednotky RELMU 601 a zobrazovací jednotky PELMU 601 - umožňuje čtení a zobrazování dat z jednotky RELMU 601 a zároveň její ovládání.

Systém kontroly dodávky elektrické energie

Systém kontroly dodávky elektrické energie

Kontrola elektrického proudu na topných systémech letounu

Systém kontroly dodávky elektrické energie letounu slouží ke kontrole elektrického proudu na topných systémech letounu. V případě přerušení či poklesu elektrického proudu jsou na výstupech bloku elektroniky generovány výstražné signály.

 

Řídicí systém pomocné energetické jednotky

Řídicí systém pomocné energetické jednotky

Signály potřebné pro řízení startovacího cyklu a chodu PEJ

Řídicí jednotka je částí řídicího systému pomocné energetické jednotky (APU), turbínového motoru, který slouží jako zdroj stlačeného vzduchu pro startování hlavního motoru letounu nebo rotační zdroje elektrické energie. Řídicí skříňka vytváří signály potřebné pro řízení startovacího cyklu a chodu této pomocné energetické jednotky.