Zajišťují bezpečnost letu a ovladatelnost letounu. Poskytují tepelný komfort cestujícím i pilotům.

  • Vytápění kabiny

  • Vyhřívání čelních skel

  • Vyhřívání vrtulí

  • Ohřev sond

  • Automatické řízení teploty a také uživatelské nastavení parametrů

Pro pohodlí i bezpečnost

Pro pohodlí i bezpečnost

Máme zkušenosti s vývojem a výrobou ucelených leteckých systémů zaměřených na vytápění a vyhřívání.

Letouny se při svém letu pohybují běžně ve výšce, kde teplota padá pod bod mrazu, proto zajištění vytápění a vyhřívání součástí letounu hraje důležitou roli pro správný chod přístrojového vybavení a tím pro bezpečnost letu.

Vytápění kabiny

Vytápění kabiny

Systém vytápění kabiny cestujících a pilotní kabiny zajišťuje dostatečný tepelný komfort a větrání prostoru letounu.

Regulace teploty v kabině je prováděna pomocí automatické řídicí jednotky. Systém vyhodnocuje teplotu v kabině a regulačním ventilem ovládá přívod horkého vzduchu do směšovačů, čímž zajišťuje udržení navolené teploty.

Řídicí jednotku tvoří segmentový displej, který slouží k zobrazování měřených a nastavovaných hodnot teploty v systému vytápění.

Zařízení umožňuje komunikaci s nadřazeným systémem (FMS, EFIS,…) prostřednictvím standardizovaných sběrnic nebo signalizací diskrétních stavů. Chování vestavěného digitálního regulátoru včetně mezních teplot je plně uživatelsky konfigurovatelné.

Dalším provedením řídicí jednotky vytápění kabiny je ovládací skříňka umístěna v draku letounu. Posádce jsou k dispozici ovladače pro spuštění vytápění a nastavení požadované teploty. Ostatní informace jsou zobrazovány externími ukazateli a poskytovány nadřazeným systémům.

Vyhřívání čelních skel

Vyhřívání čelních skel

Systém vyhřívání čelních skel letounu je založen na vyhřívání skel pomocí topných spirál a automatické regulaci teploty v závislosti na teplotním čidle umístěném ve skle kokpitu.

Vyhřívání disponuje funkcí předehřevu pro bezpečné odmrazování plným výkonem. Řídicí jednotka je vybavena vlastními zdroji proudu, čímž se vyhřívání stává stabilním bez závislosti na kolísajícím napětí z alternátoru. Součástí jednotky jsou dva nezávislé regulátory pro zvýšení bezpečnosti provozu.

Samozřejmostí je signalizace provozních nebo poruchových stavů na samostatných signálních buňkách nebo odeslání těchto informací do nadřazeného systému.

Ohřev sond

Ohřev sond

Systém ohřevu sond je součástí systému kontroly dodávek elektrické energie letounu.

Na vstupy řídicí jednotky jsou přiváděny signály ze snímačů proudu umístěných v napájecích přívodech topných systémů letounu. 

Na výstupech řídicí jednotky jsou signály sloužící k ovládání akčních členů topných systémů letounu. Dále jsou na výstupech výstražné signály, které informují o nekorektním chování topných prvků. 

Řídicí jednotka, palubní letecký přístroj na předním panelu, je vybavena souborem signalizačních diod. V případě, že systém vyhřívání funguje bez chyby, je indikováno pouze zapnutí systému a není potřeba žádné další nastavování. Pokud odběr proudu určeného k napájení vyhřívacích obvodů přesáhne přípustnou mez nebo nedosahuje požadované výše, je signalizována porucha. Vadný obvod je odpojen a posádka je informována o poruše.

Námraza na vrtulích letounu má přímý vliv na bezpečnost letu. Nestejná vrstva námrazy na listech vrtule může způsobit silné vibrace motoru, proto je nutné věnovat pozornost systému vyhřívání vrtulí.

Systém vyhřívání je založen na cyklovači, který zajišťuje časové přepínání topných článků jednotlivých listů vrtule. V systému jsou obsaženy dva nezávislé cyklovače napájené z různých napájecích sběrnic letounu. Tímto je zajištěna vysoká bezpečnost.

Činnost cyklovače je založena na principu přerozdělování elektrického proudu do jednotlivých topných článků. V praxi to znamená, že je střídavě zajištěno vyhřívání vnitřních a vnějších sekci vrtule. Toto je prováděno pro obě vrtule synchronně. V závislosti na okolních podmínkách posádka volí čas vyhřívání a tím i intenzitu odmrazování.

V případě poruchy cyklovače vyhřívání přebírá řízení cyklovač záložní a posádka je o tomto informována prostřednictvím nadřazeného systému (EFIS), kterému řídicí jednotka předává informace. V případě poruchy jednotlivých topných článků není vyhřívání zbývajících částí nijak narušeno.