Propracované a osvědčené řešení používané u řady výrobců konstruujeme na principu kapacitních snímačů pro měření výšky hladiny paliva.

  • Kompletní řešení pro různé druhy palivových nádrží

  • Vysoká přesnost měření včetně řešení náklonů letounu

  • Plní standardy RTCA/DO-160G a RTCA/DO-178C

  • Možnost připojení na palubní sběrnice (FMS, EFIS, ...)

Vysoká míra bezpečnosti

Vysoká míra bezpečnosti

Pro pravou a levou část křídla aplikován samostatný systém.

Systémy měření množství paliva na letounu jsou určeny k nezávislé indikaci stavu paliva v jednotlivých nádržích, resp. sektorech.

Měření množství paliva je jeden z nejdůležitějších systémů v letounu, přímo ovlivňuje bezpečnost letu. Jednoznačně určuje množství paliva v nádržích. Hmotnost paliva může při vzletu tvořit až polovinu vzletové hmotnosti, proto je informace o množství paliva v jednotlivých nádržích podstatná již před startem letounu.

Během letu je pak důležitá informace o aktuálním množství paliva pro stanovení průběhu a dokončení letu. Stejně tak informace o okamžité spotřebě paliva indikuje stav motoru a přímo ovlivňuje bezpečnost letounu.

Systém měření paliva

Systém měření paliva

Souprava palivoměru letounu je funkční sestava řídicího bloku elektroniky, kapacitních vysílačů paliva a čidla minimálního množství paliva. Sestava může být dále doplněna o řídicí jednotku centrálního plnění a čidla maximální hladiny paliva.

Vysílače jsou umístěny přímo uvnitř palivových nádrží a spolupracují s blokem elektroniky. Změna objemu paliva se projevuje změnou zaplavení vysílače paliva. Toto probíhá v závislosti na tvaru nádrže. Ze znalosti polynomu popisujícího tvar nádrže je v bloku elektroniky vypočítáno přesné množství paliva v dané nádrži. Následně je dle vlastností jednotlivých nádrží stanoveno celkové množství paliva v kilogramech. Tyto informace jsou zaslány multifunkčnímu zobrazovači.

Systém plnění paliva

Systém plnění paliva

Řídicí jednotka centrálního plnění paliva slouží k ovládání centrálního (tlakového) plnění nádrží letounu. Umožňuje nastavovat požadované množství paliva pro plnění do jednotlivých nádrží, poskytuje informace o aktuálním stavu plnění a řídí jeho průběh.

Tlakové plnění umožňuje plnění jedné, více nebo všech nádrží současně a nastavování hodnoty naplnění každé nádrže samostatně. Ovládací panel zpracovává informace o množství aktuálně natankovaného paliva z bloku elektroniky palivoměru, zpětné vazby z ovládaných ventilů a další signály jako přetlak, diskrétní signál z bezpečnostních plováků, informaci z vysílače maximální hladiny apod.

Na základě těchto informací řídí průběh plnění, čímž umožní natankování přesného množství paliva do vybraných nádrží letounu.