Vyrábíme vysoce přesné a odolné letecké palubní přístroje pro měření fyzikálních parametrů souvisejících s letem. Výstupy měření jsou zpracovány tak, aby přehledně podaly informace potřebné pro ovládání letounu.

Široká nabídka leteckých přístrojů pro měření fyzikálních parametrů souvisejících s chodem motoru, ovládáním draku letounu a s řízením letounu. Přístroje velmi často pracují na principu soupravy vysílače a ukazovatele, často vícenásobného.  Vyznačují se vysokou přesností a odolností.

Vyvíjíme a dodáváme na základě požadavků leteckých finalistů tyto skupiny výrobků:

  • soupravy přístrojů pro měření teplot
  • soupravy přístrojů pro měření otáček
  • soupravy přístrojů pro měření tlaku
  • ukazatele podélného a příčného vyvážení
  • ampérmetry, voltmetry, proudové bočníky, elektronické snímače proudu
  • ovladače klapek a podvozku


Vývojové oddělení má odborný potenciál pro realizaci vývojových úkolů z oblasti leteckých přístrojů. Výrobky uvedené v této kategorii slouží jako ukázka vývojových schopností a technologických možností výroby. V případě zájmu o konkrétní nabídku výrobku, prosím, kontaktujte obchodní oddělení.

Soupravy přístrojů pro měření teplot

Soupravy přístrojů pro měření teplot

Měří extrémně vysoké teploty až do 900 °C

Soupravy jsou určeny pro měření teploty vzduchu, oleje, paliva, chladicí kapaliny, výfukových plynů, hlav válců apod. Mají schopnost trvale pracovat při extrémně vysokých teplotách až do 900 °C, vynikají mechanickou a teplotní odolností. Možnost použití například pro proudové i turbovrtulové motory. Zobrazení naměřených hodnot je možné na ručkovém ukazovateli i digitálním displeji.

V nabídce je široká řada odporových a termoelektrických vysílačů teploty s různými rozsahy měřených teplot.

Soupravy přístrojů pro měření otáček

Soupravy přístrojů pro měření otáček

Měření i signalizace se zápisem do paměti

Měření otáček motoru letounů a signalizace překročení definovaného limitu otáček se zápisem do paměti. Mezi přednosti patří:

  • možnost komunikace po palubní sběrnici
  • vnitřní diagnostika systému (stav vysílače, ukazovatele, informace o vnitřní teplotě, počet provozních hodin)
  • použitelné pro malá dopravní letadla

 

Soupravy přístrojů pro měření tlaku

Soupravy přístrojů pro měření tlaku

Měření tlaku oleje, paliva, plynů...

Slouží pro měření tlaku oleje, paliva, plynů. Soupravy jsou použitelné pro mobilní prostředky i pro průmyslové provozy, skládají z ukazovatelů tlaku a vysílačů tlaku. Samostatné vysílače je možné použít i s jinými měřicími soupravami podle požadavků zákazníka.

Ovladače polohy podvozku

Ovladače polohy podvozku

S vizuální signalizací

Ovládání podvozku letounu a vztlakových klapek elektrickými a hydraulickými okruhy. Poskytují vizuální signalizaci polohy podvozku a informace související s provozem letounu při vzletu a přistání.

 

Soupravy přístrojů podélného a příčného vyvážení

Soupravy přístrojů podélného a příčného vyvážení

Slučitelné se systémem nočního vidění

Určeny k nastavování podélného a příčného vyvážení letounu a k indikaci nastavené hodnoty vyvážení. Účelem je eliminace nežádoucích sil v řízení a zajištění stability letounu a jeho ovladatelnosti. Ukazovatele jsou slučitelné se systémem nočního vidění.

Monitorování napětí a proudu až do výše 900 A

Slouží k monitorování napětí a proudu v palubní síti letounu. Přístroje umožňují měření stejnosměrnéhoi střídavého proudu. Ampérmetry společně s bočníky či elektronickými snímači proudu umožňují monitorování až do výše 900 A.