Ruční EPM radiostanice RF1302S (kategorie CCI/KKP) je víceúčelová VKV radiostanice pro spojení na taktickém stupni velení u všech druhů vojsk. Tato radiostanice kromě standardních analogových provozních režimů s otevřeným přenosem podporuje speciální provozní režimy (SOM), které jsou certifikovány Národním bezpečnostním úřadem pro přenos utajovaných informací do stupně Důvěrné (NATO CONFIDENTIAL). Tyto režimy pracují v pásmu 30 MHz až 87,975 MHz. Jedná se o provoz se skokovou změnou kmitočtu (FH – Frequency Hopping), digitální přenos na pevném kmitočtu (DFF – Digital Fixed Frequency), provoz vyhledávání volného kmitočtu (FCS – Free Channel Search) a smíšený provoz FH a FCS (MIX – mixed mode). Tyto provozy výrazně zvyšují odolnost radiové komunikace radioelektronickému boji.

Předmětem rádiové komunikace mohou být jak hlasové zprávy (Voice), tak i datové interní zprávy vytvořené operátorem prostřednictvím klávesnice a zobrazované na displeji RF1302S.

Soupravu ruční EPM radiostanice RF1302S tvoří vlastní stanice a příslušenství pro běžné způsoby provozu.

Na pevném kmitočtu v kmitočtovém pásmu 30 MHz až 87,975 MHz je fonický provoz radiostanice RF1302S otevřenou řečí slučitelný s provozem všech doposud používaných VKV radiostanic v AČR a také v ostatních armádách. V tomto kmitočtovém pásmu je radiostanice plně slučitelná s doplňkovými provozy všech souprav radiostanic RF13, jako jsou přenosy krátkých kódových zpráv – FLASH a provoz maskovanou řečí. Podle typu zvoleného pásma umožňuje stanice RF1302S vést komunikaci např. s krátkovlnnými stanicemi typu R150, s leteckými stanicemi v prvním leteckém pásmu, stanicemi v radioamatérském pásmu a stanicemi v pásmu CB (Civil Band).

PN (RN): 2300.100.50

a) ve všech druzích provozu
• kontrola testu integrity firmware radiostanice,
• automatická kontrola provozuschopnosti stanice po zapnutí s indikací poruchy na displeji radiostanice (BITE),
• programování provozními daty pomocí plnicího zařízení,
• uživatelský výmaz - tato služba umožňuje uživateli jednorázově vymazat parametry všech nakonfigurovaných hoppingových kanálů. Služba se používá v případě, že hrozí bezprostřední zneužití radiostanice,
• zobrazení servisních informací, firmware jednotlivých desek elektroniky,
• odeslání tónové výzvy (1000 ± 200) Hz, v pásmu VKV III je to (1750 ± 25) Hz,
• vypnutí popř. zapnutí akustických hlášení obsluhou radiostanice,
• aktivace prosvětlení displeje a klávesnice,
• nastavení kontrastu zobrazení na displeji,
• signalizace velikosti napětí zdrojové skříně,
• signalizace nastaveného vysílacího výkonu na displeji, indikace vysílání pomocí LED na horním panelu,
• provoz „pouze příjem" s potlačením vysílání,
• provoz šeptem se zvýšenou citlivostí modulátoru a sníženým výstupním nízkofrekvenčním výkonem,
• jednoduchý způsob ovládání,
• možnost použití brašen pro modulární nosný systém. 

b) ve schválených provozních režimech
• utajený provoz TRANSEC a utajená komunikace COMSEC,
• volitelný provozní mód kmitočtového skákání - FH, DFF, FCS a s rychlým přechodem na HLC, HLG nebo HLA (neschválené režimy),
• navázání spojení s radiostanicemi v provozu pevného kmitočtu monitorováním HLC a HLG (neschválený provozní režim),
• monitorování kmitočtu 121,500 MHz (HLA) a přechod na HLA s potlačeným vysíláním,
• změna síťové úrovně podle situace v síti (MASTER na SLAVE resp. SLAVE na MASTER),
• zapnutí robustní komunikace na hranici spojení - vypnutím interleaving.  

c) na neschválených provozních režimech
• varovné hlášení při přepnutí na kterýkoli kanál s neschváleným provozním režimem,
• krátké akustické varovné hlášení při prvním zaklíčování na neschváleném kanále,
• simplexní nebo semiduplexní provoz,
• podtónový omezovač šumu 150 Hz nebo signálový omezovač šumu (ve VKV II pouze signálový),
• fonický provoz přes vnitřní maskovač slučitelný s RF13, RF1301, RF1302E, RF13250 a  RF13250E,
• programování parametrů kanálu z klávesnice,
• prohledávání kanálů (SCANNING) po naprogramovaných pevných kmitočtech,
• přímá volba telefonního čísla při spojení z radiostanice do telefonní sítě,
• nastavení pracovního kmitočtu po krocích 6,25 kHz, 8,33 kHz (ve VKV II podpásmu), 25 kHz nebo 1 MHz,
• přenosové pásmo pro číslicový přenos řeči a dat 16 kbit/s dle STANAG 4204, edice 2. 

 

Služby 

Provozní režimy RF1302S

 Schválené

 Neschválené

FH DFF FCS MIX F3E A3E Maskovač
 Voice

 •

 •

 •

 •

 •

 •

 Flash          •    •
 NE/LNE  •  •  •  •      
 SMS  •  •  •  •      
 Auth  •  •  •  •      
 SelCom  •  •  •  •      
 Alert  •  •  •  •      
 Break-in  •  •  •  •      

 

 

 Voice  hlasové zprávy, které jsou vyslovené operátorem do integrovaného mikrofonu nebo vstupují do radiostanice přes příslušný pin nf konektoru a ozývají se z integrovaného reproduktoru nebo vystupují z radiostanice na příslušném pinu nf konektoru
 Flash  krátká číselná zpráva (000..999) se smluveným významem, která je přenášena ve standardních analogových provozních režimech RF1302S
 NE/LNE  Net Entry/Late Net Entry - synchronizační zprávy (počáteční syncronizace a žádost o počáteční synchronizaci) přenášené ve speciálních provozních režimech RF1302S, které slouží k přenesení/vyžádání synchronizmu v radiové síti
 SMS  Short Message Service - textová zpráva délky max. 156 znaků přenášená ve speciálních provozních režimech RF1302S
 Auth  Authentication message - autentizační číselná zpráva (0000..9999) přenášená ve speciálních provozních režimech RF1302S, která slouží pro ověření autentičnosti operátora
 SelCom  Selective Communication - selektivní komunikace a datové zprávy (začátek SelCom, konec SelCom, žádost o SelCom), které slouží pro správu selektivní komunikace
 Alert  krátká číselná zpráva (0..9) se smluveným významem, která je přenášena ve speciálních provozních režimech RF1302S, a to s nejvyšší prioritou přenosu
 Break-in  příkaz pro operátora vysílající radiostanice, aby uvolnil komunikační kanál se SOM (Special Operation Modes)
1. SCHVÁLENÉ PROVOZNÍ REŽIMY SOM
Typy speciálních módů provozu FH, DFF, FCS, MIX
Rozsah pracovních kmitočtů (30,000 až 87,975) MHz
Minimální počet kmitočtů Hopsetu 1
Maximální počet kmitočtů Hopsetu 2320
Doba pro dosažení počáteční synchronizace max. 7 s
Doba držení synchronizace vypnuté stanice s připojenou zdrojovou skříní min. 42 hodin
Doba držení synchronizace (stanice s odpojenou zdrojovou skříní) min. 25 s
Rychlost skákání 100 skoků/s
Maximální počet předvoleb s konfigurací hoppingových kanálů 6
2. NESCHVÁLENÉ PROVOZNÍ REŽIMY
Typy módů provozu F3E, A3E, provoz přes vnitřní maskovač
Kmitočtové pásmo
KV (25,000–29,975) MHz
VKV I (30,000–108,000) MHz
VKV II (117,975–140,000) MHz
VKV III (140,025–145,9875) MHz
Druh modulace
KV FM
VKV I FM
VKV II AM
VKV III FM
Odstup kanálů
KV 25 kHz
VKV I 25 kHz, 12,5 kHz, 6,25 kHz
VKV II 25 kHz, 8,33 kHz
VKV III 25 kHz, 12,5 kHz
Počet pracovních kanálů při odstupu 25 kHz
KV 200
VKV I 3121
VKV II 882
VKV III 239
Počet monitorovaných kanálů v SOM 3 (dva nastavitelné, třetí pevný – 121,500 MHz)
Počet předvoleb pracovních kanálů max. 10
3. VYSOKOFREKVENČNÍ PARAMETRY RADIOSTANICE
Jmenovitá vstupní/výstupní impedance 50 ohm
Špičkový kmitočtový zdvih FM (při kanálovém odstupu 25 kHz)
KV (3,3 ± 0,7) kHz
VKV I (6,5 ± 1) kHz
VKV III (6,5 ± 1) kHz
Maximální hloubka modulace
VKV II min. 70 %
Modulační kmitočet tónové výzvy
KV, VKV I, VKV II (1000 ± 200) Hz
VKV III (1750 ± 25) Hz
Kmitočtový zdvih tónové výzvy (při kanálovém odstupu 25 kHz) (6,5 ± 1) kHz
Hloubka modulace tónové výzvy min. 70 %
Špičkový zdvih pilotního tónu (1,6 ± 0,35) kHz
Jmenovitý výkon vysílače
KV, VKV I, VKV III 2 W -1/+3 dB
VKV II 1 W -1/+3 dB
Snížený výkon vysílače
KV, VKV I, VKV III 0,2 W -1/+3 dB
VKV II 0,1 W -1/+3 dB
Potlačení vlastních harmonických min. 40 dB
Potlačení parazitních kmitočtů při rozladění > 25 kHz min. 60 dB
Citlivost přijímače lepší než 0,5 μV při 12 dB SINAD
Nízkofrekvenční výkon min. 200 mW/8 ohm
Činitel nelineárního zkreslení max. 10 %
Pásmo efektivně přenášených kmitočtů
fonie (300 až 3000) Hz
data (10 až 11000) Hz
Průměrné dosahy ve středně zvlněném terénu při jmenovitém výkonu na FF a fonickém provozu otevřenou řečí 0,8 km s anténou AS1301
5 km s anténou AL1301
4. PARAMETRY NAPÁJENÍ
Jmenovité napájecí napětí 7,2 V
Mezní napájecí napětí (6,5 až 9,5) V
Kapacita zdrojové skříně LP1302 3,6 Ah (LiIon akumulátory)
Odběry proudu radiostanice
vysílání (jmenovitý výkon) 1,6 A
vysílání (snížený výkon) 0,65 A
příjem 0,19 A
pohotovost 0,16 A
Doba provozu s LP1302 (vysílání : příjem : pohotovost) min. 13 h při poměru 1 : 1 : 10
5. MECHANICKÉ A KLIMATICKÉ PARAMETRY
Maximální rozměry radiostanice se zdrojovou skříní (97 x 217 x 44) mm (š x v x h)
Maximální rozměry zdrojové skříně LP1302 (79 x 61 x 44) mm (š x v x h)
Hmotnost radiostanice max. 0,85 kg
Hmotnost zdrojové skříně max. 0,3 kg
Rozsah provozních teplot -30 °C až +60 °C
Návod k obsluze RF1302S 2300.010.51
Krátký návod k obsluze RF1302S 2300.011.51
Záznamník 6000002011
Technický list 6000002021
zobrazení: katalog / seznam
řadit podle

RF1302S - Souprava ruční EPM radiostanice

PN (RN): 2300.000.50

Soupravu tvoří radiostanice RF1302S a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.

Ruční EPM radiostanice RF1302S (kategorie CCI/KKP) je víceúčelová...

zobrazení: katalog / seznam
zobrazit skupinu
řadit podle

LP1302 - Zdrojová skříň

PN (RN): 7029.100.02

Napájení radiostanic rádiového systému RF20. Zdrojovou skříň tvoří sérioparalelní sestava čtyř LiIon článků s ochrannými a diagnostickými obvody a displejem zobrazujícím stav nabití akumulátorů.

  • kapacita 3,6 Ah

AL1301 - Anténa pásková 1,1 m

PN (RN): 2037.100.01
KČM: 0064681101236
NSN: 5985160015375

Pro komunikaci mezi radiostanicemi RF1302E, RF1302 nebo RF1301. Tuto anténu je možné také použít pro radiostanici RF13. Vlastní anténa je...

AS1301 - Anténa pásková 0,5 m

PN (RN): 2038.100.01
KČM: 0064681101058
NSN: 5985160025492

Pro komunikaci mezi radiostanicemi RF1302E, RF1302 nebo RF1301 na krátké vzdálenosti. Tuto anténu je možné také použít pro radiostanici RF13...

Brašna lehká

PN (RN): 6000010032
KČM: 0067100045353
NSN: 5820160044342

Brašna soupravy

PN (RN): 6000010033
KČM: 0067100045346
NSN: 5820160044343

Brašna zdroje

PN (RN): 7020.116.01
KČM: 0064725000813
NSN: 5895160015377

LP20 - Zdrojová skříň

PN (RN): 7029.100.11, 7029.100.13

Napájení radiostanic rádiového systému RF20. Zdrojovou skříň tvoří sérioparalelní sestava šesti LiIon článků s ochranným a diagnostickým obvodem. Diagnostický obvod je opatřen displejem zobrazujícím stav nabití akumulátorů.

  • kapacita 6,7 Ah

NU1302 - Souprava nabíječe univerzálního

PN (RN): 7027.000.01
KČM: 0299012011670
NSN: 6130160048118

Soupravu tvoří nabíječ univerzální NU1302 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Nabíječ je určen pro nabíjení a vybíjení maximálně...

NM1302 - Souprava nabíječe mobilního

PN (RN): 7028.000.01
KČM: 0299012011694
NSN: 6130160048120

Soupravu tvoří nabíječ mobilní NM1302 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Nabíječ NM1302 je určen pro nabíjení zdrojových skříní...

AL13 - Anténa pásková 1,5 m

PN (RN): 2039.100.01
KČM: 0064685905834
NSN: 5985160033179

Pro základní kompletaci VKV radiostanice RF13. Anténa je ekvivalentní náhradou za anténu prutovou 1,5 m RF13.6. Tuto anténu...

RF13.8 - Anténa závěsná

PN (RN): 2036.100.11
KČM: 0064681101065
NSN: 5985160024749

Závěsná anténa je určena k provozu radiostanice RF13 ze zákopů, v lesním porostu nebo v uzavřených objektech. Anténa je tvořena...

Anténa vozidlová VKV 2,6 m

PN (RN): 2036.100.23, 2036.100.24

Anténa je určena pro pevnou instalaci na všechny typy kolových a pásových mobilních prostředků. Vyznačuje se všesměrovým vyzařovacím diagramem s...

PD13 - Anténa dlouhodrátová

PN (RN): 2036.100.10
KČM: 0064681101577
NSN: 5985160038730
Směrová dlouhodrátová anténa je určena pro zvýšení dosahu radiostanice v daném směru. Anténa se může instalovat v provedení polokosočtvercová nebo...

PK1302S - Souprava plnicího zařízení

PN (RN): 2320.000.51

Souprava plnicího zařízení je určena pro přípravu a přenos dat k certifikovaným radiostanicím RF1302S a RF13250S. Souprava PK1302S sestává z...

RF13.3 - Mikrotelefon bez ovládání

PN (RN): 2022.100.51
KČM: 0064333000731
NSN: 5965160034142
Mikrotelefon umožňuje po připojení k příslušnému konektoru radiostanice vedení rádiového fonického provozu a odvysílání tónové výzvy. Konstrukce zaručuje mechanickou odolnost...

RM1301 - Ruční mikrofon s reproduktorem

PN (RN): 2009.100.01
KČM: 0064332001036
NSN: 5965160024751
Ruční mikrofon s reproduktorem umožňuje provoz se základní soupravou radiostanice, nebo s mobilní soupravou bez nutnosti mít stanici v bezprostřední...

RF13.51R - Náhlavní souprava (kompletace)

PN (RN): 2023.000.61
KČM: 0064334000655
NSN: 5965160034184
Kompletace se skládá z náhlavní soupravy RF13.51R a průvodní dokumentace. Pro zajištění standardního provozu nejsou vyžadovány další komponenty. Náhlavní...

RF13.51L - Náhlavní souprava (kompletace)

PN (RN): 2023.000.63

Kompletace se skládá z náhlavní soupravy RF13.51L a průvodní dokumentace. Pro zajištění standardního provozu nejsou vyžadovány další komponenty. Náhlavní...

RF13.52R - Náhlavní souprava (kompletace)

PN (RN): 2023.000.71
KČM: 0064334000617
NSN: 5965160023144
Kompletace se skládá z náhlavní soupravy RF13.52R a průvodní dokumentace. Pro zajištění standardního provozu nejsou vyžadovány další komponenty. Náhlavní...

RF13.52L - Náhlavní souprava (kompletace)

PN (RN): 2023.000.73
KČM: 0067100052896
NSN: 5965160055350
Kompletace se skládá z náhlavní soupravy RF13.52L a průvodní dokumentace. Pro zajištění standardního provozu nejsou vyžadovány další komponenty. Náhlavní...

Taška k soupravě

PN (RN): 6000010100

Nosný postroj

PN (RN): 6000010101

Obal na radiostanici

PN (RN): 6000010104

Pouzdro na zdrojovou skříň

PN (RN): 6000010103
Typové označení Název PN (RN) KČM NSN
LP1302 Zdrojová skříň 7029.100.02
AL1301 Anténa pásková 1,1 m 2037.100.01 0064681101236 5985160015375
AS1301 Anténa pásková 0,5 m 2038.100.01 0064681101058 5985160025492
Brašna lehká 6000010032 0067100045353 5820160044342
Brašna soupravy 6000010033 0067100045346 5820160044343
Brašna zdroje 7020.116.01 0064725000813 5895160015377
LP20 Zdrojová skříň 7029.100.11, 7029.100.13
NU1302 Souprava nabíječe univerzálního 7027.000.01 0299012011670 6130160048118
NM1302 Souprava nabíječe mobilního 7028.000.01 0299012011694 6130160048120
AL13 Anténa pásková 1,5 m 2039.100.01 0064685905834 5985160033179
RF13.8 Anténa závěsná 2036.100.11 0064681101065 5985160024749
Anténa vozidlová VKV 2,6 m 2036.100.23, 2036.100.24
PD13 Anténa dlouhodrátová 2036.100.10 0064681101577 5985160038730
PK1302S Souprava plnicího zařízení 2320.000.51
RF13.3 Mikrotelefon bez ovládání 2022.100.51 0064333000731 5965160034142
RM1301 Ruční mikrofon s reproduktorem 2009.100.01 0064332001036 5965160024751
RF13.51R Náhlavní souprava (kompletace) 2023.000.61 0064334000655 5965160034184
RF13.51L Náhlavní souprava (kompletace) 2023.000.63
RF13.52R Náhlavní souprava (kompletace) 2023.000.71 0064334000617 5965160023144
RF13.52L Náhlavní souprava (kompletace) 2023.000.73 0067100052896 5965160055350
Taška k soupravě 6000010100
Nosný postroj 6000010101
Obal na radiostanici 6000010104
Kombinační ramenní popruhy (levý, pravý) 6000010105
Pouzdro na zdrojovou skříň 6000010103