zobrazení: katalog / seznam
řadit podle

FG40 - Fillgun

PN (RN): 2420.100.01

Určen pro plnění radiostanice RF40 provozními daty. Fillgun je konstrukčně řešen jako malý kompaktní celek opatřený konektorem pro připojení k...

PK1302 - Plnicí zařízení

PN (RN): 2320.100.01
KČM: 0067100047551
NSN: 5820160049722

Plnicí zařízení PK1302 je univerzální hardwarový prostředek určený pro uchování a přenos provozních dat radiostanic systémů RF13 a RF20. Provozní...

RC20 - Panel dálkového ovládání

PN (RN): 2312.100.01

Panel dálkového ovládání je určen pro dálkové ovládání mobilních radiostanic RF13250E. Doporučuje se ho použít v případech, kdy vlivem rozměrů...

RU20 - Retranslační jednotka

PN (RN): 2315.110.01

Retranslační jednotka je zařízení, které je součástí automatického retranslačního stanoviště, pomocí kterého jsou vzájemně propojeny všechny radiostanice automatického retranslačního stanoviště...

RU20 - Retranslační jednotka

PN (RN): 2315.110.12

Retranslační jednotka je součástí přenosného retranslačního stanoviště AR20P. Pomocí RU20 jsou vzájemně propojeny všechny radiostanice automatického retranslačního stanoviště příslušnými nízkofrekvenčními...

DR13/DR13.2 - Doplněk pro retranslaci

PN (RN): 2015.100.03

Doplněk pro retranslaci DR13.2 je rozšiřující příslušenství rádiové stanice RF13, které zajišťuje retranslaci otevřené hlasové komunikace.
Retranslace v simplexní...

RJ13 - Retranslační jednotka

PN (RN): 2018.200.01
KČM: 0068680390019
NSN: 5820160020330
Retranslační jednotka RJ13 řídí činnost automatického retranslačního stanoviště AR13.1. Dále zabezpečuje retranslaci krátkých zpráv telefonní volby a maskované řeči.

GPR23 - Přijímač GPS pro rádiový systém RF20

PN (RN): 2332.100.01

Prostřednictvím přijímače GPR23 lze získat navigační údaje, tj. informace o poloze a čase ze systému NAVSTAR. Přijímač GPR23, tvoři kompaktní...

MM40WR - Mission module

PN (RN): 2401.100.01

Rozšiřující modul, který je snadno připojitelný k radiostanici RF40 nebo k zesilovači vozidlovému VA40 (tvoří jeden mechanický celek) obsahuje samostatnou...

AF13 - Vysokofrekvenční filtr

PN (RN): 2028.100.01
KČM: 0064241004021
NSN: 5895160038170

Vysokofrekvenční filtr AF13 snižuje vzájemné rušení mezi dvěma VKV radiostanicemi pracujícími současně s anténami v malé vzdálenosti, např. na jednom...

Typové označení Název PN (RN) KČM NSN
FG40 Fillgun 2420.100.01
PK1302 Plnicí zařízení 2320.100.01 0067100047551 5820160049722
RC20 Panel dálkového ovládání 2312.100.01
RU20 Retranslační jednotka 2315.110.01
RU20 Retranslační jednotka 2315.110.12
DR13/DR13.2 Doplněk pro retranslaci 2015.100.03
RJ13 Retranslační jednotka 2018.200.01 0068680390019 5820160020330
GPR23 Přijímač GPS pro rádiový systém RF20 2332.100.01
MM40WR Mission module 2401.100.01
AF13 Vysokofrekvenční filtr 2028.100.01 0064241004021 5895160038170