Mobilní EPM radiostanice RF13250S (kategorie CCI/KKP) je víceúčelová VKV radiostanice pro spojení na taktickém stupni velení u všech druhů vojsk. Tato radiostanice kromě standardních analogových provozních režimů s otevřeným přenosem podporuje speciální provozní režimy (SOM), které jsou certifikovány Národním bezpečnostním úřadem pro přenos utajovaných informací do stupně Důvěrné (NATO CONFIDENTIAL). Tyto režimy pracují v pásmu 30 MHz až 87,975 MHz. Jedná se o provoz se skokovou změnou kmitočtu (FH – Frequency Hopping), digitální přenos na pevném kmitočtu (DFF – Dgital Fixed Frequency), provoz vyhledávání volného kmitočtu (FCS – Free Channel Search) a smíšený provoz FH a FCS (MIX – mixed mode). Tyto provozy výrazně zvyšují odolnost radiové komunikace radioelektronickému boji.

Předmětem rádiové komunikace mohou být jak hlasové zprávy (Voice), tak i datové interní zprávy vytvořené operátorem prostřednictvím klávesnice a zobrazované na displeji RF13250S.

Soupravu mobilní EPM radiostanice RF13250S tvoří vlastní stanice s příslušenstvím.

Na pevném kmitočtu v kmitočtovém pásmu 30 MHz až 87,975 MHz je fonický provoz radiostanice RF13250S otevřenou řečí slučitelný s provozem všech doposud používaných VKV radiostanic v AČR a také v ostatních armádách. V tomto kmitočtovém pásmu je radiostanice plně slučitelná s doplňkovými provozy všech souprav radiostanic RF13, jako jsou přenosy krátkých kódových zpráv – FLASH a provoz maskovanou řečí. Podle typu zvoleného pásma umožňuje stanice RF13250S vést komunikaci např. s krátkovlnnými stanicemi typu R150, s leteckými stanicemi v prvním leteckém pásmu, stanicemi v radioamatérském pásmu a stanicemi v pásmu CB (Civil Band).

PN (RN): 2310.100.51
Služby 

Provozní režimy RF13250S

 Schválené

 Neschválené

FH DFF FCS MIX F3E A3E Maskovač
 Voice  •  •  •  •  •  •
 Flash          •    •
 NE/LNE  •  •  •  •      
 SMS  •  •  •  •      
 Auth  •  •  •  •      
 SelCom  •  •  •  •      
 Alert  •  •  •  •      
 Break-in  •  •  •  •      

 Služby a jejich popis

Voice hlasové zprávy, které jsou vyslovené operátorem do integrovaného mikrofonu nebo vstupují do radiostanice přes příslušný pin nf konektoru a ozývají se z integrovaného reproduktoru nebo vystupují z radiostanice na příslušném pinu nf konektoru
Flash krátká číselná zpráva (000..999) se smluveným významem, která je přenášena ve standardních analogových provozních režimech RF13250S
NE/LNE Net Entry/Late Net Entry - synchronizační zprávy (počáteční synchronizace a žádost o počáteční synchronizaci) přenášené ve speciálních provozních režimech RF13250S, které slouží k přenesení/vyžádání synchronizmu v radiové síti
SMS Short Message Service - textová zpráva délky max. 156 znaků přenášená ve speciálních provozních režimech RF13250S
Auth Authentication message - autentizační číselná zpráva (0000..9999) přenášená ve speciálních provozních režimech RF13250S, která slouží pro ověření autentičnosti operátora
SelCom Selective Communication - selektivní komunikace a datové zprávy (začátek SelCom, konec SelCom, žádost o SelCom), které slouží pro správu selektivní komunikace
Alert krátká číselná zpráva (0..9) se smluveným významem, která je přenášena ve speciálních provozních režimech RF13250S, a to s nejvyšší prioritou přenosu
Break-in příkaz pro operátora vysílající radiostanice, aby uvolnil komunikační kanál se SOM (Special Operation Modes)

a) ve všech druzích provozu

• kontrola testu integrity firmware radiostanice,
• automatická kontrola provozuschopnosti stanice po zapnutí s indikací poruchy na displeji radiostanice (BITE),
• programování provozními daty pomocí plnicího zařízení,
• uživatelský výmaz - tato služba umožňuje uživateli jednorázově vymazat parametry všech nakonfigurovaných hoppingových kanálů. Služba se používá v případě, že hrozí bezprostřední zneužití radiostanice,
• zobrazení servisních informací, firmware jednotlivých desek elektroniky,
• odeslání tónové výzvy (1000 ± 200) Hz, v pásmu VKV III je to (1750 ± 25) Hz,
• vypnutí popř. zapnutí akustických hlášení obsluhou radiostanice,
• prosvětlení displeje a klávesnice po zapnutí radiostanice,
• nastavení kontrastu zobrazení na displeji,
• signalizace interního co-site filtru,
• signalizace nastaveného vysílacího výkonu na displeji, indikace vysílání pomocí LED na panelu,
• provoz „pouze příjem" s potlačením vysílání,
• provoz šeptem se zvýšenou citlivostí modulátoru a sníženým výstupním nízkofrekvenčním výkonem,
• jednoduchý způsob ovládání,
• hlasitý odposlech přijímaného signálu z reproduktoru,
• signalizace příjmu na panelu radiostanice,
• signalizace přehřátí vysílače na panelu radiostanice.
 

b) ve schválených provozních režimech

• utajený provoz TRANSEC a utajená komunikace COMSEC,
• volitelný provozní mód kmitočtového skákání – FH, DFF, FCS a s rychlým přechodem na HLC, HLG nebo HLA (neschválené režimy),
• navázání spojení s radiostanicemi v provozu pevného kmitočtu monitorováním HLC a HLG (neschválený provozní režim),
• monitorování kmitočtu 121,500 MHz (HLA) a přechod na HLA s potlačeným vysíláním,
• změna síťové úrovně podle situace v síti (MASTER na SLAVE resp. SLAVE na MASTER),
• zapnutí robustní komunikace na hranici spojení – vypnutím interleaving,
• přenos dat přes vnitřní modem P2P.
 

c) v neschválených provozních režimech

• varovné hlášení při přepnutí na kterýkoli kanál s neschváleným provozním režimem,
• simplexní nebo poloduplexní provoz,
• podtónový omezovač šumu 150 Hz nebo signálový omezovač šumu (ve VKV II pouze signálový),
• fonický provoz přes vnitřní maskovač slučitelný s RF13, RF1302E, RF13250 a RF1301,
• programování parametrů kanálu z klávesnice,
• prohledávání kanálů (SCANNING) po naprogramovaných pevných kmitočtech,
• přímá volba telefonního čísla při spojení z radiostanice do telefonní sítě,
• nastavení pracovního kmitočtu po krocích 6,25 kHz, 8,33 kHz (ve VKV II podpásmu), 25 kHz nebo 1 MHz,
• přenosové pásmo pro číslicový přenos řeči a dat 16 kbit/s dle STANAG 4204, edice 2,
• přenos dat síťovým modemem MIL-STD-188-220.

SCHVÁLENÉ PROVOZNÍ REŽIMY (SOM)
Typy speciálních módů provozu FH, DFF, FCS, MIX
Rozsah pracovních kmitočtů 30,000 MHz až 87,975 MHz
Minimální počet kmitočtů Hopsetu 1
Maximální počet kmitočtů Hopsetu 2320
Doba pro dosažení počáteční synchronizace max. 5 s
Doba držení synchronizace vypnuté stanice připojené k záložnímu zdroji min. 50 hodin
Doba držení synchronizace (stanice bez záložního zdroje) min. 50 s
Rychlost skákání 100 skoků/s
Maximální počet předvoleb s konfigurací hoppingových kanálů 6
NESCHVÁLENÉ PROVOZNÍ REŽIMY
Typy módů provozu F3E, A3E, provoz přes vnitřní maskovač
Kmitočtové pásmo
KV 25,000 MHz–29,975 MHz
VKV I 30,000 MHz–108,000 MHz
VKV II 117,975 MHz–140,000 MHz
VKV III 140,025 MHz–145,9875 MHz
Druh modulace
KV FM
VKV I FM
VKV II AM
VKV III FM
Odstup kanálů
KV 25 kHz
VKV I 25 kHz, 12,5 kHz, 6,25 kHz
VKV II 25 kHz, 8,33 kHz
VKV III 25 kHz, 12,5 kHz
Počet pracovních kanálů při odstupu 25 kHz
KV 200
VKV I 3121
VKV II 882
VKV III 239
Počet monitorovaných kanálů v SOM 3 (dva nastavitelné, třetí pevný – 121,500 MHz)
Počet předvoleb pracovních kanálů max. 10
VYSOKOFREKVENČNÍ PARAMETRY RADIOSTANICE
Jmenovitá vstupní/výstupní impedance 50 Ω
Špičkový kmitočtový zdvih FM (při kanálovém odstupu 25 kHz)
KV 3,3 kHz ± 0,7 kHz
VKV I 6,5 kHz ± 1 kHz
VKV III 6,5 kHz ± 1 kHz
Maximální hloubka modulace
VKV II min. 70 %
Modulační kmitočet tónové výzvy
KV, VKV I, VKV II 1000 Hz ± 200 Hz
VKV III 1750 Hz ± 25 Hz
Kmitočtový zdvih tónové výzvy (při kanálovém odstupu 25 kHz) 6,5 kHz ± 1 kHz
Hloubka modulace tónové výzvy min. 70 %
Špičkový zdvih pilotního tónu 1,6 kHz ± 0,35 kHz
Jmenovitý výkon vysílače
KV, VKV I, VKV III 50 W -1/+2 dB
VKV II 15 W -1/+3 dB
Snížený výkon vysílače
KV, VKV I, VKV III 5 W -1/+2 dB
VKV II 2 W -1/+2 dB
Potlačení vlastních harmonických min. 60 dB
Potlačení parazitních kmitočtů při rozladění > 25 kHz min. 70 dB
Potlačení spektra širokopásmového šumu při rozladění > 10 %
• RF13250S bez co-site filtru min. 140 dB
• RF13250S s co-site filtrem min. 160 dB
Citlivost přijímače lepší než 0,5 µV při 12 dB SINAD, (na KV 0,6 µV)
Hladina akustického tlaku při nastavení maximální hlasitosti min. 85 dB
Činitel nelineárního zkreslení max. 10 %
Pásmo efektivně přenášených kmitočtů úzkopásmové audio (300 až 3000) Hz, širokopásmové audio (10 až 11000) Hz
Průměrné dosahy ve středně zvlněném terénu při jmenovitém výkonu na FF a fonickém provozu otevřenou řečí 25 km s anténou 2,6 m (na VKV I)
PARAMETRY NAPÁJENÍ
Jmenovité napájecí napětí 12 V nebo 24 V
Mezní napájecí napětí 10 V až 33 V
Odběry proudu radiostanice
• vysílání jmenovitým výkonem max. 25 A (napájení ze sítě 12 V), max. 12 A (napájení ze sítě 24 V)
• při udržování synchronizace ze záložního zdroje max. 0,015 A
MECHANICKÉ A KLIMATICKÉ PARAMETRY
Rozsah provozních teplot -30 °C až +60 °C
Maximální rozměry radiostanice
• bez chladicího bloku 202 mm x 210 mm x 186 mm [š x v x h]
• s chladicím blokem 202 mm x 231 mm x 186 mm [š x v x h]
Hmotnost radiostanice
• bez co-site filtru max. 8,5 kg
• s co-site filtrem max. 9 kg
Návod k obsluze RF13250S 2310.010.51
Záznamník 6000002011
Technický list 6000002021
zobrazení: katalog / seznam
řadit podle

RF13250S - Souprava mobilní EPM radiostanice

PN (RN): 2310.000.51

Soupravu tvoří radiostanice RF13250S a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Mobilní EPM radiostanice RF13250S (kategorie CCI/KKP) je víceúčelová...

zobrazení: katalog / seznam
zobrazit skupinu
řadit podle

Rám mobilní soupravy

PN (RN): 7007.100.14
KČM: 0064570002710
NSN: 5975160055891

Rám je určen pro zástavbu mobilní EPM radiostanice RF13250E a RF13250 do mobilního prostředku. Radiostanice se upevňuje do odpruženého rámu...

RF13.3 - Mikrotelefon bez ovládání

PN (RN): 2022.100.51
KČM: 0064333000731
NSN: 5965160034142
Mikrotelefon umožňuje po připojení k příslušnému konektoru radiostanice vedení rádiového fonického provozu a odvysílání tónové výzvy. Konstrukce zaručuje mechanickou odolnost...

Úchyt mikrotelefonu

PN (RN): 2026.700.01
KČM: 0064662900760
NSN: 5965160034225
Úchyt je určen pro zabudování do mobilních prostředků a na pevné stanoviště. Slouží k odkládání mikrotelefonu na stanovené místo.

Kabel napájecí 3 m

PN (RN): 1050.126.02
KČM: 0067100055749
NSN: 5995160055907

Zemnicí spoj

PN (RN): 1050.993.01
KČM: 0064681901249
NSN: 5995160034143

CD pro konfiguraci modemu

PN (RN): 2025.500.51

Aplikace ModEx (Modem Expert) je univerzální konfigurační nástroj pro nastavení síťových rádiových modemů (podle MIL-STD188-220). ModEx je určen pro zaškolenou...

Anténa vozidlová VKV 2,6 m

PN (RN): 2036.100.23, 2036.100.24

Anténa je určena pro pevnou instalaci na všechny typy kolových a pásových mobilních prostředků. Vyznačuje se všesměrovým vyzařovacím diagramem s...

Anténa vozidlová VKV 1,6 m

PN (RN): 2036.100.35

Anténa je určena pro pevnou instalaci na všechny typy kolových a pásových mobilních prostředků. Vyznačuje se všesměrovým vyzařovacím diagramem s...

Anténa vozidlová VKV/UKV 2,7 m

PN (RN): 2036.100.36

Anténa je určena pro pevnou instalaci na všechny typy kolových a pásových mobilních prostředků. Vyznačuje se všesměrovým vyzařovacím diagramem s...

Anténa vozidlová VKV 1,88 m

PN (RN): 2036.100.40

Je určena pro pevnou montáž na vozidla s kovovou karoserií. Charakteristickým rysem antény je velmi úzký profil anténního zářiče, což...

Anténa DISCON

PN (RN): 2036.100.18
KČM: 0064681101609
NSN: 5985160039132
Stacionární anténa pro montáž na stožár. Používá se pro komunikaci se všemi soupravami radiostanice RF13. Anténa sestává z anténního dílu...

Anténa GROUNDPLANE

PN (RN): 2036.100.38

Anténa určena pro použití na stacionárních stanovištích. Anténu lze instalovat na všechny typy stožárů dodávaných společností MESIT defence. Lze ji...

Teleskopický stožár 10 m s navijákem

PN (RN): 2036.100.20
KČM: 0064681500217
NSN: 5985160039124
Pro použití v polních podmínkách nebo na mobilních prostředcích jako nosič antén pro soupravy RF13. Jednotlivé sekce stožáru jsou zhotoveny...

Anténní stožár

PN (RN): 2036.100.39

Je určen pro použití v polních podmínkách k instalaci všech typů antén GROUNDPLANE dodávaných společností DICOM. Jednotlivé sekce jsou zhotoveny...

PK1302S - Souprava plnicího zařízení

PN (RN): 2320.000.51

Souprava plnicího zařízení je určena pro přípravu a přenos dat k certifikovaným radiostanicím RF1302S a RF13250S. Souprava PK1302S sestává z...

Chladicí blok

PN (RN): 2310.270.01

Chladicí blok je určen pro lepší odvod tepla z chladicího žebra vysílače mobilní EPM radiostanice RF13250E a RF13250. Jeho použití...

Kabel anténní 10 m

PN (RN): 2011.904.02
KČM: 0064301010924
NSN: 5995160020406

Kabel anténní 3 m

PN (RN): 2011.904.01
KČM: 0064301010443
NSN: 5995160034134

Kabel pro připojení PC (USB)

PN (RN): 1050.299.01
KČM: 0067100069788
NSN: 5995160058121

Náhlavní soupravy řady RF

Náhlavní soupravy řady RF jsou určeny pro radiostanice systémů RF13 a RF20.

Typové označení Název PN (RN) KČM NSN
Rám mobilní soupravy 7007.100.14 0064570002710 5975160055891
RF13.3 Mikrotelefon bez ovládání 2022.100.51 0064333000731 5965160034142
Úchyt mikrotelefonu 2026.700.01 0064662900760 5965160034225
Kabel napájecí 3 m 1050.126.02 0067100055749 5995160055907
Zemnicí spoj 1050.993.01 0064681901249 5995160034143
CD pro konfiguraci modemu 2025.500.51
Anténa vozidlová VKV 2,6 m 2036.100.23, 2036.100.24
Anténa vozidlová VKV 1,6 m 2036.100.35
Anténa vozidlová VKV/UKV 2,7 m 2036.100.36
Anténa vozidlová VKV 1,88 m 2036.100.40
Anténa DISCON 2036.100.18 0064681101609 5985160039132
Anténa GROUNDPLANE 2036.100.38
Teleskopický stožár 10 m s navijákem 2036.100.20 0064681500217 5985160039124
Anténní stožár 2036.100.39
PK1302S Souprava plnicího zařízení 2320.000.51
Chladicí blok 2310.270.01
Kabel anténní 10 m 2011.904.02 0064301010924 5995160020406
Kabel anténní 3 m 2011.904.01 0064301010443 5995160034134
Kabel pro připojení PC (USB) 1050.299.01 0067100069788 5995160058121
Náhlavní soupravy řady RF