Mobilní souprava s výstupním vf výkonem max. 50 W je určena pro zástavbu do všech pásových a kolových vozidel nebo na pevná stanoviště.

Mobilní souprava RF1350 se skládá z radiostanice RF13, 50W zesilovače ZV13.1 a dalšího příslušenství dle potřeb uživatele. Všechny komponenty jsou vzájemně propojeny a umístěny v rámu.

Mobilní souprava nabízí všechny funkce radiostanice RF13. Díky desetinásobnému výstupnímu výkonu zesilovače ZV13.1 se navíc výrazně zvyšuje dosah stanice (standardně do 25 km) a vestavěný modem umožňuje vést datový provoz.

Zvolený modulární koncept dovoluje vytvářet originální zástavbové varianty a nachází uplatnění v různorodých vozidlových platformách. Výsledné řešení je ovlivňováno řadou faktorů. V prvé řadě je nutné zajistit funkčnost a ovladatelnost systému. Pokud je například vozidlo vybaveno jinou VKV radiostanicí, pak se volí sestava s vf filtrem, který podstatně snižuje možnost vzájemného ovlivňování radiostanic.  Dále je třeba vzít v úvahu specifika prostorového uspořádání a mechanické vlivy působící v místě zástavby (vibrace, rázy). Všechny komponety zástavby mají typizované rozměry vycházející z modulu radiostanice RF13, což rovněž zvyšuje variabilitu souprav. Konstrukce rámů umožňuje rychlé a snadné vyjmutí radiostanice ze sestavy a její použití jako výnosné.

 

více v katalogu produktů...Základní provozní vlastnosti společné s RF13

Základní provozní vlastnosti společné s RF13
 • fónický provoz v taktickém pásmu 30 MHz až 88 MHz,
 • 2320 kanálů, 9 programovatelných,
 • prioritní prohledávání po přednastavených kanálech – SCANNING,
 • přenos kódové zprávy FLASH,
 • selektivní komunikace,
 • semiduplexní provoz,
 • komunikace přes vnitřní maskovač.

Specifické vlastnosti soupravy RF1350

Specifické vlastnosti soupravy RF1350
 • výstupní vf výkon až 50 W,
 • napájení z palubní sítě jmenovitým napětím 27 V,
 • hlasitý odposlech přijímaného signálu,
 • skoková regulace hlasitosti,
 • přenos dat rychlostí max. 16 kbit/s.

Další komponenty zástavby

Další komponenty zástavby

Radiostanice a zesilovač se vhodně doplňují o některé z následujících prvků:

 • Vysokofrekvenční filtr AF13
 • Odpružené a neodpružené rámy
 • Mobilní antény
 • Kabeláž
 • Náhlavní soupravy a mikrotelefony

Konkrétní řešení je dáno požadavky uživatele případně možnostmi zástavby.

Základní technické parametry

Základní technické parametry

 

  Kmitočtový rozsah   30,000 MHz až 87,975 MHz
  Vstupní/výstupní impedance   50 Ω
  Kanálová rozteč   25 kHz
  Počet pracovních kanálů   2320
  Modulace   kmitočtová, max. zdvih 5,6 kHz
  Výstupní vf výkon     snížený......0,2 W
  jmenovitý......5 W
  zvýšený......50 W
  Citlivost příjímače   0,5 μV při 12 dB SINAD
  Přenosová rychlost dat
  v rádiovém kanálu
  max. 16 kbit/s
  Napájecí napětí   27 V
  Mezní napájecí napětí   18 V až 33 V
  Odběr proudu     příjem......0,5 A/27 V
  vysílání 5 W......1,3 A/27 V
  vysílání 50 W......8 A/27 V
  Rozsah pracovních teplot   -30 °C až +60 °C