GTR55 je přijímač GNSS (Global Navigation Satellite System) určený pro transfer času a frekvence. Přijímač podporuje kódová i fázová měření s využitím signálů několika systémů v několika frekvenčních kanálech. Díky velké šířce pásma a použití pokročilého zpracování signálu přijímač poskytuje i při kódovém měření subnanosekundovou přesnost. Vestavěný kalibrátor nepřetržitě měří interní zpoždění všech signálů, čímž je zajištěna velmi dobrá dlouhodobá stabilita. Po připojení do lokální sítě nebo internetu je možné přijímač dálkově ovládat a provádět download a upload změřených dat.

PN (RN): 2065.100.30

Činnost přijímače

Přijímač pracuje zcela automaticky. Po počáteční konfiguraci nepřetržitě měří a ukládá změřená data. Na základě změřených dat je pak možné generovat výstupní soubory v několika standardních i proprietárních formátech. Zpracování dat lze spouštět manuálně nebo plánovačem, který zajišťuje pravidelné zpracování výsledků měření (denně, týdně, ...). Výstupní datové soubory mohou být staženy z přijímače, automaticky odeslány na určený server, nebo automaticky uloženy na externí disk. Po dokončení zpracování dat odešle přijímač krátkou zprávu na určenou e-mailovou adresu. Změřená data mohou být vztažena buď ke vstupní nebo k výstupní časové značce 1PPS.

 

Dálkové ovládání

Přijímač lze řídit z jakéhokoli počítače prostřednictvím sítě. Uživatelské rozhranní má podobu webové stránky, kterou lze otevřít ve webovém prohlížeči. Umožňuje ovládání přijímače, sledování jeho činnosti a stahování změřených dat. Přístup k přijímači vyžaduje autorizaci.

 

Diagnostický systém

Přijímač je vybaven diagnostickým systémem, který indikuje několik desítek provozních událostí a stavů. Diagnostické zprávy lze zapisovat do logu, zobrazovat v uživatelském rozhranní a odesílat na určenou e-mailovou adresu.

 

Monitoring s grafickým zobrazením

Historie řady provozních parametrů (časová diference, teplota, elevace a azimut družic, ...) se zobrazuje v grafech, které jsou součástí uživatelského rozhranní.

VSTUP ČASOVÉ REFERENCE
Vstupní signál 1PPS (náběžná hrana)
Typ konektoru BNC-f
Vstupní impedance 50 Ω
Spouštěcí úroveň 0 V-2,5 V nastavitelná
Maximální napětí 5,5 V/50 Ω
Minimální napětí -0,1 V/50 Ω
Časová značka 1PPS musí být koherentní se signálem frekvenční reference na vstupu 10 MHz a musí být v rozsahu UTC ± 2 ms.
VÝSTUP ČASOVÉ REFERENCE
Výstupní signál 1PPS (náběžná hrana)
Typ konektoru BNC-f
Nízká úroveň 0 V-0,05 V/50 Ω
Vysoká úroveň 1,8 V-2,5 V/50 Ω
VSTUP FREKVENČNÍ REFERENCE
Vstupní signál 10 MHz
Typ konektoru TNC-f
Vstupní impedance 50 Ω
Maximální úroveň 3 Vpp/50 Ω
Minimální úroveň 0,5 Vpp/50 Ω
PŘESNOST
Kódové měření < 0,3 ns RMS (CGGTTS, porovnání na malou vzdálenost)
Měření fáze nosné < 15 ps RMS (porovnání na malou vzdálenost)
Ionosférické zpoždění < 2 ns RMS (CGGTTS)
FORMÁTY VÝSTUPNÍCH DAT
CGGTTS all tracks/all satellites, verze 2E, data L3P včetně MSIO
RINEX observation/navigation, verze 2.11, 3.01, 3.05 a 4.00
ESA proprietární formát podobný CGGTTS/L3P s 5minutovým záznamem
BETA proprietární formát podobný CGGTTS s 5minutovým záznamem
RAW proprietární formát, všechny signály, kódová i fázová měření
1PPS_DIF proprietární formát, diference REF_IN - REF_OUT
EL_MASK analýza CNR a překážek
STAT statistika změřených dat
Změřená data mohou být vztažena ke vstupní 1PPS a/nebo k výstupní 1PPS.
PŘIJÍMAČ GNSS
Podporované signály
GPS: L1 C/A, L1P, L2C, L2P, L5, L1C
GLONASS: L1OF, L1SF, L2OF, L2SF, L3OC
GALILEO: E1, E5a, E5b, E5 AltBOC, E6
BeiDou: B1i, B2i, B3i, B1C, B2a, B2b, B2 ABOC
SBAS: L1, L5
NAVIC: L5, S (volitelné)
QZSS: L1 C/A, L1S, L1C, L2C, L5, L6
Typ měření kódová i fázová měření vztažená k vstupní nebo výstupní 1PPS
Typ konektoru TNC-f
Počet družic všechny viditelné
Počet HW kanálů 874
Vestavěný kalibrátor nepřetržitě měří interní zpoždění všech signálů včetně mezikanálových rozdílů zpoždění signálů GLONASS, čímž je zajištěna nízká teplotní závislost a velmi dobrá dlouhodobá stabilita.
Rozměry standardní skříň 19“/2U
Napájecí napětí 100 V-240 V AC/50 Hz-60 Hz
Rozsah pracovních teplot 0 ºC až +50 ºC
ANTÉNA
Napájení antény 5 V/max. 120 mA (plus na vnitřním kontaktu)
Doporučená anténa Novatel GNSS-850 (všechny signály kromě NAVIC-S)
Javad GrAnt-G5T-Lb-i (všechny signály včetně NAVIC-S)
Volitelné napájení zesilovače 12 V/max. 90 mA
Návod k obsluze GTR55 2065.010.32
zobrazení: katalog / seznam
řadit podle

GTR55 - Souprava přijímače GNSS pro transfer času a frekvence

PN (RN): 2065.000.30

Soupravu tvoří přijímač GTR55 (2065.100.30) a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. GTR55 je přijímač GNSS (Global Navigation...