GTR51 je přijímač GNSS (Global Navigation Satellite System) určený pro transfer času a frekvence. Přijímač podporuje kódová i fázová měření s využitím signálů několika systémů v několika frekvenčních kanálech. Díky velké šířce pásma a použití pokročilého zpracování signálu přijímač poskytuje i při kódovém měření subnanosekundovou přesnost. Kritické prvky přijímače jsou umístěny v termostatovaném boxu. Po připojení do lokální sítě nebo internetu je možné přijímač dálkově ovládat a provádět download a upload změřených dat.

Přijímač je vyráběn ve třech variantách, viz tabulka.

ZAŘÍZENÍ ZPRACOVÁVANÉ SYSTÉMY ANTÉNA SOUPRAVA
GPS GALILEO SBAS GLONASS
GTR51 2065.100.10 2065.527.30 2065.000.10
2065.100.11   2065.527.30 2065.000.11
2065.100.12     2065.527.30 2065.000.12

PN (RN): 2065.100.10, 2065.100.11, 2065.100.12

Činnost přijímače

Přijímač pracuje zcela automaticky. Po počáteční konfiguraci nepřetržitě měří a ukládá změřená data. Na základě změřených dat je pak možné generovat výstupní soubory v několika standardních i proprietárních formátech. Zpracování dat lze spouštět manuálně nebo plánovačem, který zajišťuje pravidelné zpracování výsledků měření (denně, týdně, ...). Výstupní datové soubory mohou být staženy z přijímače, automaticky odeslány na určený server, nebo automaticky uloženy na externí disk. Po dokončení zpracování dat odešle přijímač krátkou zprávu na určenou e-mailovou adresu. Změřená data mohou být vztažena buď ke vstupní nebo k výstupní časové značce 1PPS.

 

Dálkové ovládání

Přijímač lze řídit z jakéhokoli počítače prostřednictvím sítě. Uživatelské rozhranní má podobu webové stránky, kterou lze otevřít ve webovém prohlížeči. Umožňuje ovládání přijímače, sledování jeho činnosti a stahování změřených dat. Přístup k přijímači vyžaduje autorizaci.

 

Diagnostický systém

Přijímač je vybaven diagnostickým systémem, který indikuje několik desítek provozních událostí a stavů. Diagnostické zprávy lze zapisovat do logu, zobrazovat v uživatelském rozhranní a odesílat na určenou e-mailovou adresu.

 

Monitoring s grafickým zobrazením

Historie řady provozních parametrů (časová diference, teplota, elevace a azimut družic, ...) se zobrazuje v grafech, které jsou součástí uživatelského rozhranní.

VSTUP ČASOVÉ REFERENCE
Vstupní signál 1PPS (náběžná hrana)
Vstupní impedance 50 Ω
Spouštěcí úroveň 0 V-2 V nastavitelná
Maximální napětí 5,5 V/50 Ω
Minimální napětí -0,1 V/50 Ω
Časová značka 1PPS musí být koherentní se signálem frekvenční reference na vstupu 10 MHz.
VÝSTUP ČASOVÉ REFERENCE
Vstupní signál 1PPS (náběžná hrana)
Vstupní impedance 50 Ω
Nízká úroveň < 0,5 V/50 Ω
Vysoká úroveň > 1,8 V/50 Ω
VSTUP FREKVENČNÍ REFERENCE
Vstupní signál 10 MHz
Vstupní impedance 50 Ω
Maximální úroveň 3 Vpp/50 Ω
Minimální úroveň 0,5 Vpp/50 Ω
PŘESNOST
Kódové měření < 0,5 ns RMS (CGGTTS, porovnání na malou vzdálenost, GPS, GLONASS, GALILEO)
Měření fáze nosné < 15 ps RMS (porovnání na malou vzdálenost)
FORMÁTY VÝSTUPNÍCH DAT
CGGTTS all tracks/all satellites, včetně MSIO, verze 01 a 02
RINEX (observation / navigation files) versions 2.11, 3.01, 3.05 and 4.00
RAW proprietární formát, všechny signály, kódová i fázová měření
EL_MASK analýza CNR a překážek
STAT statistika změřených dat
L3P_30s P3 data vypočtená z měření po 30 s
L3P_1s P3 data vypočtená z měření po 1 s
BETA proprietární formát podobný plánovanému CGGTTS V03, GPS, GALILEO, GLONASS
1PPS_DIF proprietární formát, diference 1PPS_IN-1PPS_OUT
PŘIJÍMAČ GNSS
Podporované signály
GPS: L1C/A , L1P, L2C, L2P, L5
GLONASS: L1OF, L1SF, L2OF, L2SF
GALILEO: E1, E5a
SBAS: L1, L5
Typ měření kódová i fázová měření vztažená k vstupní nebo výstupní 1PPS
Šířka pásma přijímače 24 MHz
Počet družic všechny viditelné
MĚŘIČ ČASOVÝCH INTERVALŮ
Přesnost < 15 ps rms
Termostat s termoelektrickými moduly
Rozměry standardní skříň 19“/2U
Napájecí napětí 100 V-240 V AC/50 Hz-60 Hz
Rozsah pracovních teplot 0 ºC-50 ºC
ANTÉNA
Napájení antény 5 V/max. 90 mA (plus na vnitřním kontaktu)
Doporučená anténa Novatel GNSS-850
Návod k obsluze GTR51 2065.010.12
zobrazení: katalog / seznam
řadit podle

GTR51 - Souprava přijímače GNSS pro transfer času a frekvence

PN (RN): 2065.000.10

Soupravu tvoří přijímač GTR51 (2065.100.10) a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. GTR51 je přijímač GNSS (Global Navigation...

GTR51 - Souprava přijímače GNSS pro transfer času a frekvence

PN (RN): 2065.000.11

Soupravu tvoří přijímač GTR51 (2065.100.11) a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. GTR51 je přijímač GNSS (Global Navigation...

GTR51 - Souprava přijímače GNSS pro transfer času a frekvence

PN (RN): 2065.000.12

Soupravu tvoří přijímač GTR51 (2065.100.12) a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. GTR51 je přijímač GNSS (Global Navigation...