Přesné měření hladiny PHM u nákladních a železničních vozidel

Umožňuje spojité měření výšky hladiny pohonných hmot (nafty, bionafty a oleje). Kapacitní hladinoměr může rovněž být pro obdobné aplikace umístěn i ve stacionárních nádržích, zásobnících, jímkách atd.

 • Vysoká odolnost, absence pohyblivých mechanických dílů
 • Jednoduchá montáž a možnost zkrácení délky při montáži
 • Vysoká přesnost měření respektující změny dielektrických vlastností pohonných hmot (chemické složení paliva, příměsi v palivu, teplota)
 • Možnost propojení hladinoměrů do sítě pro vícenádržová řešení
 • Alarmový výstup krádeže nezávislý na provozním stavu vozidla
 • Energeticky úsporný režim
 • Diagnostika závad
 • Dálkové přehrání firmwaru

 

 

 

Komponenty hladinoměru

Komponenty hladinoměru

Kapacitní hladinoměr je konstrukční celek tvořený:

 • snímací kapacitní sondou (snímání úrovně hladiny média),
 • posuvným kapacitním kompenzačním čidlem (měření dielektrických vlastností média a jeho teploty),
 • hlavou vysílače se zabudovanou elektronikou.

Změřené a vyhodnocené údaje o aktuální úrovni hladiny snímaného média jsou předávány k dalšímu využití nadřízeným systémům po výstupech RS485, RS232, CAN, 0 až 15 V.

Zařízení vyrábíme ve dvou variantách:

 • LM1.2 - aplikace pro silniční vozidla
 • LM2.2 - aplikace pro železniční vozidla

 

 

 

 

Princip měření

Princip měření

Snímací elektrodu tvoří soustava soustředných trubek, které vytvářejí kondenzátor, jehož dielektrikem je měřené palivo (popř. jiné médium). Standardní délky kapacitní sondy jsou 1,2 m, 1 m, 0,7 m a 0,4 m. Systém koaxiálních trubek sondy je pevně připevněn k hlavě vysílače. Hodnota kapacity takto vytvořeného kondenzátoru je funkcí výšky zaplavení snímací elektrody měřeným médiem. 

Na hlavním trubkovém systému je v dolní části připevněn trubkový subsystém kompenzačního čidla, sloužícího pro měření dielektrických vlastností měřeného média. Výhodou hladinoměru je možnost uživateli zkracovat délku snímací sondy podle typu nádrže a to přímo v místě instalace.

Elektronické obvody informaci o okamžité úrovni paliva v nádrži korigují na základě změn dielektrických vlastností měřeného média (změna nafty na bionaftu nemá vliv na přesnost). Výsledná hodnota úrovně hladiny se přenáší pomocí linky RS485, RS232, CAN nebo analogovým výstupem k dalšímu zpracování v nadřazených systémech. Změny úrovně hladiny jsou vyhodnocovány jako změny objemu paliva v nádrži podle kalibrační křivky charakterizující příslušnou nádrž. Kalibrační křivku nádrže lze vytvořit pomocí kapacitního hladinoměru, což umožňuje jeho použití ve funkci palivoměru.

Výstupní signály jsou z hlavy vysílače vyvedeny kabelem s předpokládaným připojením na svorkovnici nebo na konektor nadřízeného systému. 

Instalace hladinoměru

Instalace hladinoměru

U vozidel je zastavěn v horní části nádrže vozidel ve svislé poloze. Instalace se provádí uchycením příruby vysílače do otvoru v nádrži (průměr otvoru pro zasunutí hladinoměru je 30 mm). Způsob upevnění k nádrži respektuje standard SAE 5.

Aplikace Webdispečink umožňuje sledovat data o spotřebě paliva a stavu paliva v nádrži vozidla. Tyto údaje je pak možné porovnávat s nastavenou tolerovanou spotřebou nebo se záznamy o tankování.

Produkt WEBDISPEČINK je společný projekt společností Princip a.s. a HI Software Development s.r.o. Jde o unikátní spojení špičkového hardwarového řešení s komplexní softwarovou nadstavbou.

Více o aplikaci WEBDISPEČINK