15. 12. 2023

Mezinárodní veletrh obranného a bezpečnostního průmyslu EDEX - Egypt Defence Expo je letos poslední zahraniční akce, které se společnosti MESIT zúčastnily. Proběhl ve dnech 4. až 7. prosince a zaměřoval se na obranné a bezpečnostní technologie pro pozemní, námořní i letecké účely.

Naše společnost MESIT asd prezentovala především taktické komunikační systémy a také znalosti a zkušenosti s vývojem bezpečných leteckých systémů. Na výrazné expozici, společné s dalšími leadery českého obranného průmyslu, proběhla řada obchodních jednání a prezentací.

„Velmi si vážíme oficiální podpory ze strany státních i jiných institucí, ať už zastupitelského úřadu, MO, MPO nebo AOBP.  Je to pro nás vítané přispění k podpoře exportu českých firem, které jsou díky tomu více vidět,“ řekli Ing. Vladimír Michalík, Ph.D. a Mgr. Dominik Bistrý. „Letošní EDEX, který je největším veletrhem v severní Africe, byl pro naši firmu přínosem nejen v oblasti navázání nových kontaktů, ale i v prohloubení již fungujících vztahů s našimi partnery, a to nejen těmi místními v Egyptě. Z celkového hlediska hodnotíme tento veletrh pozitivně a je znát, že úroveň veletrhu má s postupem let stále rostoucí tendenci.“

Třetí ročník veletrhu EDEX s prosincovým termínem konání opět uzavřel výstavní rok společností skupiny MESIT. Přilákal téměř 35 000 návštěvníků z celého světa a patronem akce byl samotný prezident Egyptské arabské republiky a vrchní velitel egyptských ozbrojených sil, Fattáh El Sísí. Na akci se představilo více než 400 firem aktivních v obranném a bezpečnostním průmyslu.