27. 2. 2024

Společnost MESIT asd se v únoru zúčastnila výstavy World Defense Show v Saúdské Arábii. Byla to nejen skvělá příležitost pro setkání profesionálů v obranném a bezpečnostním sektoru, ale v jejím průběhu byla navíc podepsána významná smlouva o budoucí spolupráci.

Společnost MESIT asd se zúčastnila této výstavy jako vystavovatel poprvé. Prezentovala zde sofistikované systémy taktické komunikace z vlastního vývoje, které jsou velmi úspěšné na světových trzích.

„Na veletrh jsme odlétali s plány na konkrétní obchodní jednání zaměřená na rozvoj spolupráce v oblasti transferu technologií a vstup do programů podpory průmyslu v Saúdské Arábii. Tyto plány se nám podařilo úspěšně dovést až k formální dohodě. Podepsali jsme memorandum o porozumění s významným průmyslovým výrobcem a leaderem, firmou KRMC,“ vyjádřil se k účasti Ing. Jaroslav Hovorka, Ph.D., generální ředitel společnosti MESIT asd. „Podpisu předcházela dřívější jednání o možnostech a formách spolupráce. Těšíme se na nové projekty a věříme, že naše partnerství bude oboustranně prospěšné. Naše obchodní aktivity směřují k trvalému růstu exportu formou prodeje unikátních výrobků, které úspěšně vyvíjejí naše vlastní pracoviště výzkumu a vývoje v Uherském Hradišti.“

Výstava WDS se konala v termínu 4. až 8. února 2024 ve městě Riyadh za účasti 773 vystavujících ze 76 zemí. Česká republika měla na veletrhu početné zastoupení českých firem, jejichž účast byla podpořena oficiální delegací Ministerstva obrany ČR vedenou náměstkem ministryně Danielem Blažkovcem.