24. 5. 2017

Ve dnech 18. – 21. května 2017 jsme se zúčastnili výstavy SITDEF v Peru. Tato výstava se zaměřuje na obranné technologie a prevenci přírodních katastrof. Měli jsme možnost prezentovat se přímo na půdě generálního štábu ministerstva obrany Peru.

Představili jsme na novém teritoriu své produkty oboru vojenské komunikační systémy, především interkomy a náhlavní soupravy. Český průmysl má v Peru dobrou pověst už z dob první republiky a i v současnosti se na peruánské trhu prosazují české firmy. Náš stánek navštívila delegace ministerstva obrany Peru a proběhlo množství jednání. Uskutečnil se odborný seminář na témata průmyslové spolupráce v rezidenci velvyslanectví České republiky s pozvanými hosty.

Vystavovali jsme na společné české expozici organizované agenturou CzechTrade společně se společností MESIT defence a dalšími českými firmami. Na veletrhu byla získána řada nových kontaktů a to nejen z oblasti Peru, neboť tento unikátní veletrh je navštěvován významnými hráči obranného průmyslu z celého světa.