20. 6. 2018

1802 vystavovatelů z 63 zemí a 57056 mezinárodních návštěvníků ze 153 zemí jsou čísla jasně znázorňující význam výstavy EUROSATORY 2018. Tohoto veletrhu obranných technologií a techniky, který se konal ve dnech 11. – 15. 6. 2018, se letos opět zúčastnily i společnosti MESIT na oficiální české expozici s cílem prezentovat systémy taktické komunikace.

Kromě rádiových systémů, vozidlových interkomů a systému ozvučení okolí bojového vozidla jsme letos v Paříži představili i nový chránič sluchu s možností komunikace M20, který je kompatibilní se širokou škálou ochranných přileb. M20 je určen pro použití v každém prostředí, kde jsou lidé vystaveni působení vysokého hluku (vysoké úrovni akustického tlaku) a zároveň je požadováno, aby mohli aktivně komunikovat se svým blízkým i vzdáleným okolím. Na výstavě proběhla řada jednání a setkání, jak se stávajícími obchodními partnery, tak i s novými zájemci z řad odborné veřejnosti.