11. 8. 2021

Společnost MESIT asd, s.r.o., úspěšně absolvovala transfer audit systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního managementu dle ISO 14001, který se vztahuje na vývoj, výrobu, montáž a opravy elektronických systémů a automatizačních prostředků, leteckých přístrojů a systémů, systémů pro dopravní prostředky a vojenských komunikačních systémů, dále také na vývoj, výrobu a opravy radiokomunikačního, navigačního a řídícího zařízení.

Audit provedla renomovaná certifikační společnost NQA. Podařilo se prokázat, že systémy a procesy řízení v MESIT asd jsou ve shodě s požadavky daných norem.

Přechod k certifikační společnosti NQA je základním předpokladem pro úspěšnou vývojovou a výrobní činnost společnosti a její působení na náročném zahraničním trhu zaměřeném na leteckou a vojenskou komunikační techniku.

Nové certifikáty ISO 9001 a ISO 14001 jsou platné až do srpna roku 2024.