20. 7. 2022

Společnost MESIT asd, s.r.o. je dlouholetým dodavatelem leteckých přístrojů a systémů, v nichž bezpečnost a spolehlivost hrají klíčovou roli. Schopnost plnit požadavky jednotlivých norem dokládá řada získaných certifikátů a oprávnění od příslušných institucí, jako je Úřad civilního letectví, Ministerstvo obrany, Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, Národní bezpečnostní úřad, Ministerstvo průmyslu a obchodu atd.

V tomto roce společnosti MESIT asd, s.r.o získala certifikát AS9100D pro produkty, které jsou určeny pro civilní leteckou techniku.

Tato norma zároveň platí i pro kosmický průmysl, rovněž i pro obranný a doplňuje české a mezinárodní obranné standardy, například AQAP. Navazuje na ČSN EN ISO 9001:2016 a oproti němu klade AS9100D důraz např. na bezpečnost produktu a prevenci před napodobeninami.

Na začátku roku 2022 proběhl 10 denní audit, který prokázal, že procesy systému managementu kvality společnosti MESIT asd, s.r.o. jsou ve shodě s požadavky normy AS9100D.

Zavedení normy AS9100D v MESIT asd, s.r.o. probíhalo pod vedením ředitele kvality Ing. Pavla Julínka. „Implementace systému kvality dle AS9100D bylo pokračováním již nastavených procesů a jejich dalším doplněním a pečlivým dokumentováním. Tento proces vlastně nikdy nekončí, protože základním principem systému managementu kvality je neustálé zlepšování. Je to nezbytné pro plnění požadavků zákazníka a zvyšování jeho spokojenosti.“

Certifikát AS9100D stejně jako další již získané certifikáty udělené renomovanými certifikačními orgány umožňují vedle zajištění kvality výroby na všech úrovních také úspěšné působení MESIT asd, s.r.o., na mezinárodních trzích.