19. 6. 2017

V Ostravě se v termínu od 13. do 15. 6. 2017 konal Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy. Této výstavy se účastníme pravidelně od roku 2001. Také letos jsme přijeli setkat se s našimi stálými zákazníky i navázat nové obchodní kontakty.

Na stánku jsme prezentovali dopravní systémy, především tachografy, hlídače izolačních stavů a kapacitní hladinoměry pro měření hladiny paliva v nádržích silničních i železničních vozidel. Výrobky dopravní techniky byly k prohlédnutí nejen na stánku MESIT, ale i na vozidlech známých výrobců dopravních prostředků, například na lokomotivách Effi Shunter 700 a Effi Shunter 1000 výrobce CZ Loko, na malých železničních vozidlech od TSS a.s., a na vozidlech MHD výrobce Ekova Electric nebo na dvoucestných vozidlech od výrobce SAZ.