25. 10. 2017

Zúčastnili jsme se 17. mezinárodní vědecké konference věnované současnému stavu v oblasti měření, diagnostiky a spolehlivosti palubních soustav letadel. Odborná konference proběhla 18. - 19. 10. 2017 na půdě Univerzity obrany. Organizována byla katedrou leteckých elektrotechnických systémů, fakultou vojenských technologií Univerzity obrany a OPROX, a.s.

Příspěvky byly zaměřeny na elektrickou a speciální výstroj, radioelektronické vybavení, systémy výzbroje letadel a systémy radiotechnického zabezpečení letadel. Účastníci si mohli kromě předání odborných poznatků vyzkoušet letový simulátor.

Více informací: https://www.unob.cz/fvt/struktura/k206/Stranky/MDS_PSL.aspx